Les scrijadjes då Singlé (2).

La boune tchandjîe d' place.

Vla bin des anées, alè, d'ça, ku ç't'afwêre la s'est passée. Du mwins, ç'è ç'ku les vîs racontat toudis, è, a l'z'atinde, on z'a wèyo co les traces ou sièke passé, padrî les Montys.

Ces traces-la, ç'asto ène grosse pîre du limite û d'bornadje du terrins du timps passé è k'è disparu kan on z'è c'maçî a r'bwazer les virées avu des sapins. Il' n'exisse don pu anute.

Coum' on l'sé bin, du timps passé, le vîs nu gangnint nin lourd a travayant. Pou z'al'ver leu famiye, bramin travayint jusk'a tumer a l'rôye, pî, kan i n'savint pu, il' agadjint leu p'tit bin (k'asto souvint bin p'tit), ç'asto l'cas du l'dîre, ène sakée môjon è kékes ragnèts d'môvês tchamps, a des usuriers ki lès volint pa tous les moyins; pî, kan i n'avint pu rin, il' alint travayî a l'ètranjer.

I gn'avo bramin k'alint fôtchî en France, ou finômwès è a l'a.ousse, û a l'pèlin.ne ô tchènes.

C'è toudis du nut' k'i ruv'nint a l'môjon.

Ene anée, a ruv'nant après la chîje pou vî tch'min padrî les Montys, i gn'è yink des fôtcheus k'è atindu ène vwa d'oume ki s'plindo dins les virées, mês i n'y è nin fwê pu atençion k'ça su l'moumint, è il è continuwé s'tchumin sins s'rutoûrner.

I n'asto kan min.me nin trop rachûré. On tègo fwârt dins les virées. Mis on dè dire k'i n'è nin kèru bin fwârt pou sawè kwè non pu, da !

Çu t'oume-la ruv'not tout' les s'mwin.nes a l'môjon. I passo toudis pou min.me tchumin, pou z'awè pu court, è tous les côps k'i passo, il atindo la min.me vwas ki s'plindo a tègant.

Ça fwêt k'in djoû k'il atindo co, i s'è mètu a choûter coum'i fôt pou sawè kwè. E il è comprisçu k'ill' dijo, mês i n'è ozé l'y rusponde, ni ç'djoû-la, ni ène ôte.

Mês, in côp, il è tumé d'ruv'nu avu in djon.ne hère du s'viadje k'avo bin l'moyin. Ill' ont côzé d'ça; è a in moumint d'né, ill' ont atindu la vwas.

Coum' il' astint a deus è k'il avint in p'tit vêre su l'orèye, i s'sintint don pu francs.

Kan il' ont atindu la vwas ki tégot, ill'ont dit:' " Ç è ça !Ç'è in ruv'nant ki brê ! Ça n'pu z'èsse ku l'âme du yink k'è passé s'timps a tchandjî les bounes du place kan il asto s'la tère "

E coum' d'èfèt, i n'su trompint nin. La vwas nu s'fujo nin atinde tous les djoûs a l'min.me place, ni du min.me costé. On wèyot bin ku l'çî ki brayo nu savo kwè fwêre pou s'tirer d'afwêre ni d'èpèsseur.

La vwas crio: " Eyuss' ku dj'do la mète, hè, Djan-Djosèf ? "

C'è min.me çès cris-la ki l'z'y ont fwêt comprinde ku ç'asto in ruv'nant ki s'plindo.

**********************

Mês, il è timps ku dju v'z'èsplike poukwè ku l'ruv'nant s'plindo insi. L'oume k'è atindu la vwas l'prèmî s'loumot: Djan-Djosèf. Il avo yu pu matin a fwêre a ène usurier, coum' dju l'ê dit pu matin. Ç'asto in p'tit cultivateûr ki n'avo nin in djoû d' tèrin a sène, è l'djon.ne oume k'asto avu lou, ç'asto l'Batisse dou Crolé, k'on djo.

Lu pére du Batisse avo fwêt l'usurier tout' sa vie è i n'avo rin rèparé d'vant d'moru. Il avo don ramassé in bon bien, k'il avo lêchi a s'valèt, k'ère fiz'unike.

La mètôde du Pére Crolé, la vla !

Les pôves djins k'astint sins l'sou è k'avint du må d'payî alint l'trouver pou l'y aprinter kékes sous su leus tchamps, don ! Si l'hipotèke asto boune, il avanço des sous, nin bêcôp, è co a cèrtin.nes condiçions, ki falo z'èsse bin sêrés pou l'z'accepter. On z'aprinto a chéres pêlées è on d'vo remboûrser a téle date k'il asto dit, a l'Toussint, par èxempe.

Mês, lu djoû dit pou remboûrser, on plo bin s'prèsenter a sa môjon, i n'asto jamwês la , swat' k'i s'catcho û k'il asto stèpé.

Lu lend'mwin, les djis arivint d'bon matin a s'n'uche, mês il' z'y djot k'il ére trop tôrd. Il z'y moustro l'calendrier, è coum' les djins n'savint lîre, il avo ôji du fwêre çè k'i vlo. Brèf, après kék' anées du ç'mustî-la, il avo acaparé la pu grande partie du tèritwâre du viadje. Tchamps è bwès, il avo d'abôrd tout l'ban, d'a sène.

I gn'avo môgré tout yôk ki l'chôpio. A costé d'sès bokèts, i gn'avo in tchamp ki n'savo awère, k'i s'y prinje coum' i vlo. Lu çî k'ç'asto a lou nu çédo nin, a aucun pris, è i n'aprinto nin non pu.

Lu pére Crolé avo bê tûzer, non moyin d'awè l'tchamp.

Comint fwêre ? In djoû k'i tuzo co è ki n'wèyo nin l'dubout, i dit: " Kan l'diâle duvro m'êdi, mês dj'aurê c'tchamp la. "

I n'avo nin fini d'côzer, ku l'djâle asto dlé lou. Lu diâbe li dit insi " Tu t'è azârdé a m'outchî a mînut', a l'place ku dj'vins, kan on crie après mi. ! Eh,bin, mu vla ! Ç'è k'tu m' vus? "

Ç'asto d'zous in gros tchène ô Montys è on djo k'a ç'place la, a certins djoûs, les djâles y v'nint dansî d'nute avu les sorcîs du payis. Lu djâbe è ôjî a r'couniche, avu ses pîds fourtchus è ses deux cwânes su la tiêsse.

Le pére Crolé nu savo pu des kés, kan il è vu l'Môdit, mês l'diâb l'y è dit du s'duspêtchî d'côzer, k'i n'avo nin l'timps è k'il alo l'enl'ver.

Lu Crolé è yu peu è il è èspliké toute la spoûle. Kan il è yu fini d'côzer, lu diâbe l'y dit coum'ça: " I gn'è rin d'pu simpe, è tu f'rès insi. Dumwin, t'irè par nute aratchî la boune ki sèpare tu tchamp du çî du t'vèjin è pi tu la r'plantrè in pô pu lon dins la virée. Anute, i gn'è des grins è des gniêsses è pèrson.ne n'y wêrè rin. Dju t'ê d'né l'conseil, mês dj'y mèt ène condiçion, dit-i l'djâbe.

" Ah! E la ké, " dit-i l'Crolé.

" C'è k'tu n'pôrè nin dusfwêre ç'è k't'ôrè fwê, ruspond Satan.

" Martchî conclu, dit-i l'Crolé, sins sondjî a ç'k'i djo.

" Eh bin!, signe la, avu t'sang, d'abôrd ", dit-i l'djâbe a tindant ène plume è in papî ou Crolé.

Lu Crolé è signé, è l'martchî è sté fwêt.

" Seul'mint, dit-i l'djâbe,kan Djan-Djosèf vérè pou cîler s'grin, ruvoye lu a d'jant ku l'bokèt d'tère è d'a téne. La Justice vérè pou constater, mês ta pîre du boune f'rè fwa ! è l'diâbe è n'nalé kan il è yu dit ça.

La nutîe d'après, lu Crolé è fwê ç'è k'on l'y avo dit, è i n'è sté vu d'nolu.

La Justice è v'nu, mês ill' è bin dû d'ner rêson ou Crolé, d'après la boune, don !

Lu Djan-Djosèf n'è pu réclamé, mês i s'è chagriné, i n'nè nin pwârté vède pê è il è moru a sondjant ô sènes k'i lêcho dins la misére.

D'ène ôte costé, lu r'môrd è pris l'Crolé è i n'è pu pon yu d'trankilité. I l'y san.no k'i trouvo in gout d'mwârt ou pwin ki vno des grins du tchamp volé. Il è co viké kék' misèrab' anées, cink û chî, pî, in djoû, on l'è r'trouvé mwârt dins l'fô tch'min k'alo ou champ du vî Djan-Djosèf.

Il avo moru subit'mint, sins awè yu l'timps d'rèparé s'vol. A siant les croyances d'adon, les djins ont dit ku ç'asto lou ki r'vino hoûler dins les virées, è i n'su trompint nin.

**********************

Kan l'Djan-Djôsèf è l'Batisse ont atindu brêre,ill' ont sté vèye kwè. Lu djon.ne oume asto a tch'fô. Tout d'in côp, la biêsse è fwê in mouv'ment d'costé; il avo yu peu d'yôk, mês kwè, la ?

Il' astint arivés dlé ène crwas ki n'ègsisse pu anute, è k'on z'avo planté la, pasku ène oume y avo moru subit'mint A wêtant bin, les deus oumes ont vu r'muwer ô pîd du l'crwas; ç'asto in ruv'nant k'asto assis la, è ki f'jo bin lêd'mint. E on ôro puto dit ène oume k'in ruv'nant.

Lu djon.ne s'è aprotchî pou côzer avu lou è l'y d'mander si n'avo dandji d'rin, pask'il asto pu charitâbe ku s'pére è i wèyo bin ku ç'asto in pôve. L'ôte n'è nin ruspondu; i bacho la tiêsse.

Lu valet du Crolé l'y è pris les mwins dins les sènes; ill' astint glaçantes è il l'y è volu d'ner ène gwârdjie du goute pou l'ranimer è l'ruchandi; mês, adon, lu pôve è dit k'il avo frèd è fwim.

"Ça n'su pu nin k'les djins v'lêchat moru d'frèd è d'fwim, chûr'mint ? Montè a tchfô drî mi, dju v'rumon.n'rê a l'môjon, è la, vous s'rî bin a l'kwète.!

Pî, i s'ont r'mètu en route. I routint dja d'puis in bon moumint; il' aprotchint des Montys, dlé la fameuse virée; il'alint ariver ou bokèt cultivé, kan lu tchfô è hani d'peur.

Lu cavalier è l'vé les oûyes è kwè k'i wèt ? In ruv'nant avu in grand drap, è k'asto drèssi dlé la boune, è ki say.o d'l'aratchî a tègant. E timps k'i tègo, on z'atindo rire du lou, mês on n'wèyo nolu avau-la.

" Lêche mu la r'mète a sa place ", dijo-t-i l'ruv'nant.

" Non !, d'jot-i l'çî k'on n'wèyo nin. T'è promis du n'nin dusfwère ç'è k'tu f'ros è t'è min.me signé in papî avu t'sang. "

" Mês, dju grèyrê tant k'la tère volée nu s'rè nin rinduwe a kî d' drwat, " criyo l'ruv'nant.

" Tu n'pu nin la rinde, dijot-i l'ôte, pasku t'è mwârt ! "

"E bin ! kan ç'ku d'j's'rê sôvé, d'abôrd ? "

"  JAMWES ! "

E l'ruv'nant toupino d'bê, a s'cutwârdant les mwins d'radje; il ahoûlo è i d'jo :

" Vins r'kê ç'kè a tène, Djan-Djôsèf ! ".

Kan l'pôve è atindu ça, i s'è drèssi su l'cu du tchfô. I n'savo pu des kés; Pî, il è dit :

" Mu v'çi, Crolé ! Rin' m' çè k'tu m'è pris, è ku l' grand Mwêsse tu pardonne tu vol è tout ç'ku t'è a tu r'protchî ! ".

A ç'moumint-la, on zè atindu deus grands cris. Lu ruv'nant s'avo r'toûrné è l'Batisse avo r'counu s'pére.

**********************

Lu ruv'nant è polu rinde lu tchamp ou Djan-Djosèf, mês pou z'y ariver, il è falu k'i dîje ou valet d'aratchî la boune loû min.me è la r'mète èyusse k'ill' asto dins l'timps.

Dins l'martchi fwêt avu l'diâbe, lu Crolé n'plo nin dusfwêre ç'è k'il avo fwêt, mês i plot l'fwêre fwêre pa ène ôte.

Lu djâbe n'avo nin sondjî a ça, tout malin ki vlo z'èsse. Il è don co sté djowé ç'côp la, è l'âme du Crolé è sté souladjîe.

Lu lend'mwin, lu Batisse è dit: " Çu nute-çi, dj'ê vu deus ruv'nants è pour mi èsse bin trankile avu z'ès, dju va d'ner mes bins ô çîs ku m'pére ôro polu fwêre tôrt. Pour mi, dju va n'n'aler bin lon, è on n' mu r'wêrè pu par çi ! ".

E c'è ç'k'il è fwê !


Gaston Lucy, rapontyi pa L. Baijot.

1605 - Dès brigands dins lès Ardènes.

Coume on l'sét bin, duvè lu XVI° èt ou c'minç'mint du XVII°, nôs Ardènes ont soufru bramint, du fèt' ku dju nous trouvins en bordure du ç'k'on loumot " lès tères d'Empire ". Dju vlans dîre: lès pays de Namur, Lidje èt lu Hênôt.

Çu n'astot k' dès invâsions ki s' siynt l'ène l'ôte sins arèt d'in costé û d'l'ôte. Adon, lès frontiéres n'astint nin trop dèfinies èt bin dès viadjes, k'on situot " in imperio " rul'vint du l'Archevèque du Reims.( vèye lu " Pouillé Rémois du 1583).

Ene situaçion ki fjot bin l'afwêre des bandes du malandrins ki kèrint tous lès mwês côps a fwêre, d'in costé u d'l'ôte. C'ére des bandes du mèrcenêres, ki v'nint du tous les payis d'Europe, rèchus lu pus souvint dul' basse classe, on dot bin s'a douter, ki s'batint in côp pou yink, in côp pou l'ôte, mês ki dèvalisint l'peûpe a tout propôs.

Cès bandes-la, ki n'voyadjint ku pou l'vol, lu piyadje, les môvês côps, s'agadjint t'ossi bin deus mwès pou in camp, deus mwès pou l'ôte.Coume i n'astint nin fwârt payis, i vikint d'leus rapines. Çè ki fwêt k' ç'astot toudis les pôves djins dès viadjes frontiéres èt du toute l' tèritwâre contèsté ki fjint les frês du toutes leus fredin.nes.

Kan i s'prèsantot ène acalmie dins les guéres, zès continuwint a piyî èt a voler, a ratindant k'ène nouvèle guére ratake. Et toudis su l'dos dès çîs ki n'a plint rin.

Tous cès bandits-la su djint sôdards, alôrs ku ç'n'ére ku dès vulgêres trin.nards, ki n'ruculint d'vant rin pou z'acompli tous leus crimes. Leus r'pêres, ç'astot bin souvint dins les chatôs dès alantous ki lès trouvint, amon dès èspèces du chat'lins, ki n'avint d'ôte moyin ku d'fwêre dul' fôsse mounôye. (Vèye Dom Noël " Portien ").

Cès bandes-la courint lon èt lôdje, jusk'ô chatô d'Hardoncelles, a France. Il' alint s'î catchî, èt r'fwêre provision d'fôsse mou.nôye.

On zè counichance d'ène bande k'avot pou capitin.ne, èn' aplé LAMACQ èt l' sègneur d' Hardoncelles su loumot DERMILLY C'èst lou ki fournichot t't'a fwêt a ç'bande-la, ça fwêt ki s'atindint coume lîves a l'avon.ne. C'èst Lamacq k'è raconté tout ça. La chance l'i avot toudis bin toûrné, jusk'ou djou ki sè mèlé du v'nu su Orçimont. On n'sé nin kî k'è vindu la mètche, mês la maréchôssée impèriale lès z'è kwèdu tourtous, èt notamant chîs anivêres ki n'valint nin chér èt dont vla lès noms.

 1. La capitin.ne dul bande: Lamacq,
 2. Lu noumé Laroche,
 3. Lu noumé Desecazot,
 4. Lu noumé de Lonron,
 5. Lu noumé Champeaux, èt
 6. Lu noumé Le Febvre.

Adon, la justice nu tchipotot nin coume anute. In dicton d'adon, èt k'on mètot en pratike astot : " Si vite pris, si vite pindu ".

Mês, nosse Lamacq, duvant d'fwêre counichance avu la cwâde, è yu l'timps d'côzer. C'èst l'Wauthier,prévot d'Orcymont, k'è r'çî l'aveu du bandit èt c'èst l'tabèlion Lambin k'è scrit l'acte d'aveu. Lu v'çi, en côzadje d'èpoke:

" Du 7° jour du mois d'octobre 1605.

" Comparut devant nous, notaire et tabellion résidant a Orcymont, soubsignez, " Nicola Wauthier, capitaine et prévost d'Orcymont, natifz de Numanil, aagé " d'environ trente-sept ans, lesquelles nous at certiffiez et certiffie que le XXIJ " jour du mois d'aoust 1605, estant en la ville de Charlemont,, ayant entre ses " mains que entre les mains de monsieur l'auditeur général de Ses Altesses, " plusieurs prisonniers françois juskes au nombre de six, açavoir: Le capitaine " Lamacq, Laroche, Desecazot, de Lonron, Champeaux , Le Febvre et le dit jour " du XXIJ du mois d'aoust que les dits susnomméz prisonniers sont estez " exécutéz et mis a mort audit Charlemont, nous at dit ét déposez que le dit " jour que le dit Lamacq, que en l'interrogeant s'il ne cognoissoit pas bien le " sieur Dermillie, demeurant a Hardonchel près de Clavi (canton de Signy-" l'Abbaye, près de Clavy. (Clavy-Warby, canton de Signy- l'Abbaye, arrond " de Rethel).

" Que fut rèspondu par le dit Lamacq que ouy.

" Le dit Lamacq dit que sestoit ung homme qui estoit brave chevalier et qu'il " faisoit plaisir a des bons compaignons, capitaine de France et qu'il le retiroit " et lereceloit en sa maison, veu que le droit le roi de France ne faisoit point la " guerre, mais que a cest occasion qu'il retiroit le dit capitaine a son logis, biuen " souvent estoit cause de leurs mort, attendu qu'il leur sonnoit l'instructinction " de leurs entreprises.

" Dit aussi le dit sieur prévost: que Lamacq lui at déclarez estant au " supplice et article de la mort, tant a Charlemont qu'a Orcymont que le dit " sieur Dermilie avoit une tour si soude que l'on onyoit point le coup de " marteau, et qu'il avoit le nom de fer (faire) faulx monnaye et que la monnaye " que l'on y faisait lallenoient bien.

" Dit aussi le sieur prévost: que le dit Lamacq lui at dit qu'il at eu " congnu plusieurs fois ung nommez Lavantur qui at estez pandus et éxécutez " a mort depuis ung an ou environ en Lorraine pour volleur, le quel Lavantur se " retiroit en la maison du dit sieur Dermilie, ne sachant si le dit sieur Lavantur " estoit serviteur domestique audit sieur Dermilio ou non.

" Dit aussi le sieur prévost: que le dit Lamacq luy at dit que fréquentant " en la maison du dit sieur Dermilie que le dit Dermilie luy avoit présentez " plusieurs fois des pètards non seulement a luy, mais a des compaignons " pour mettre leurs entreprises en exécution, ce qui ne leur fut propre, ains en " eurent deux autres dont l'un fut acomodez a Torcy et l'aultre au logis d'un " nommé Lapairière a Vimir.

" Dit le dit prévost: que le dit Lamacq luy at dit que sy le dit sieur " Dermilie avoit quelques querelles ou disputtes, estre aucun que Lavantur et " un nomméz Froimont estoient a la vollontez du dit Dermilie pour battre et " tuer ceux quil luy en voulaient sans cacher aulcunes terres franches. Lequel " certiffie le contenu estre véritable soulz sa signature avec la nostre.

" Faict a Orcymont, le jour et an que dessus en présence de Jean Lemanil, tesmoing. "

(satchî fû du l' årmonak Mathot-Braine, année1913)

Pou l'fameu Dermilie, k'on vint d'acuzer du tous les môs, è-t-i oyu a fwêre a l'justice? On n'a côze nin,mês fwârt a crinde, avu sa malice, k'i n'plot må du v'nu s'fôrer dins la gueule du leu.


Gaston Lucy. Presse-Annonces 26 Janvier 1973, D'après A.Bernard k'è sté vèye des archives vunant du " chartrier " dul môjon du Maillart; M.R. de Meixmoron de Landres (canton de Buzancy, arondichmin d' Vouziers, Ardene francesse), rapontiyî pa Louwis Bédjot, le 17 Juin 1996.

Lès deus bwêchèles du djâbe.

Tout l'monde sé bin k'i gn'è bramint dès djâbes: dès çîs, dit-on, ki n'sont nin mariés èt dès cîs k'î sont, ène punition d'pus, kwè !

I gn'avot yink du cès-tia k'avot deus bwêchèles ki lî fjint vèye bin du timps èt il ôrot dné gros pou n'n'èsse kite.

Ill' ôrint pourtant bin volu s'marier, mês ill' vlint èn' oume, si vous plêt, èt l'ké k'c'èst k'ôrot ôsé risker l'côp, don ? On promètot pourtant bramint ou çî ki s'ôrot mètu s'lès rangs, mês pèrson.ne nu s'prèsantot.

Dins l'anfèr, la situwation nu s'arandjôt nin; les coumères dumèrint toudis su l'cârô èt on n'wèyot pon d'issue a ç't'afwêre-la, môgré l'tapadje mon.né s'la tère pou trouver in prètandant.

Lès afwêres a n'astint la, kan on z'è antrevu pou les bwêchèles ène lukée d'èspwâr.

I gn'avot, dins in viadje su lès bôrds du la S'mwas, in pôve pèysan k'avot bin du må d'viker. I n'avot pon d'chance, i plot aturprinde c'èst ki vlot, t'ta fwêt su r'toûrnot conte du loû. Lès môvêzes lingues dijint ku si l'avot pris l'makèt du s'foute a l'êwe, k'il ôrot nèyî d'vant d'ariver a l'rivîre.

Il avot sayî bin dès mustîs pou rin, douze mustîs èt trèze mizéres, kwè !

An dêrin, il avot volu cultiver èt t'nu dès bèrbis. Lès grins ont flachî èt djèrmé; lès bèrbis ont pèri dl'ouvigne. Il è min.me flu tuwer l'tchin ki pwârtot la maladie.

Il avot aprinté pou sayî d'a rèchu, mês i n'è sû rinde lès sous.

I n'savot vrêmint pu kwè, a duv'nu fô !

Su valèt, Djan-Stiène, k'astot pus malin, tuzot l'moyin d'a rèchu.

In djoû, i s'è dit:

- Kan lès leûs mwindj'rint la dêrnîre bèrbis,


Gaston LUCY - Presse-Annonces 6 avril 1969.

La Cocote û la Gripe

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

Dins l'timps, les gamins djowint bramint des farces dins l'viadje.

Ça brutiyo dins l'viadje, dupwis des s'mwin.nes, ku la gripe asto avô la.

In djou ô matin, k'il avo djaloté su ène pèlake du nîve, lu champète è tambouré k'i falo raclôre toutes les biêsses du l'môjon. Min.me ku l'çî ki s'fro prinde avu in tchèt a l'uche, ôro in procès.

Ç'asto in djûdi, ça, è l'dimadje, les djon.nes djins, a ruv'nant du cabarèt, d'vè 9 heûres, ont sté tirer la stitchète du l'uche du ran des Blossy. Les couchèts ont poûssî l'uche è il ont rèchu tous les deux.

Il ont tourniké in pô dins l'cwin, pî il ont sayî d'rinter ou ran, mês l'vent avo r'clafé l'uche.

Il ont don fougnî in pô dins la cour, la tère adjalée, pî il ont n'nalé, tchèkin d'leu costé.

Des çîs ki ruv'nint du l' chîje duvè 11 heûres, les z'ont vu è il ont fwê r'luver les Blossy.

Çu n'è nin a vô, les deux couchèts ki s'pourmon.nat pa d'lé la scole. Deux grands mêg' couchets, ki r'san.nat bin ô vôs.

Les çîs k'avint fwê rul'ver les Blossy, ç'asto les çîs k'avint lôtchî les couchèts, mês i côzint a tchandjant leu vwâ.

Ki k'z'astès, dit-i l'vî Blossy ? Mês, i n'ont nin ruspondu.

Kan l'vî è vû ça, i s'è r'coûtchî. In moumint après, a v'la ène ôte ki vint r'fwêre la min.me coumission.

Rulûv'tu, dit-ill' la Tazîe, ça n' tu cousses rin d'y aler vèye!

Lu pére Blossy su r'lûve don; i va vèye ou ran, wè l'uche ô lôdje, la tch'fy.îe tirée, è les couchès vôyes.

I crîe a sa fame :

Vins m'êdi ! les couchèts sont rèchus. Dju vons awè in procès.

La lantchêne a l'mwin, vou ll'a voye après les couchèts. Ou d'bout d'ène boune dumi-heûre, il atind grougnî d'in costé. Kan les couchèts ont yu vû la lumîre, il ont sêwé d'peû dins les hayes.

Su ç'timps-la, la Tazîe s'avo aprèté è la v'la vôye du contrêre costé, a criant:

Z'ô r'trouvé les couchèts, ôh,Zande ?

Tout d'in côp, a toupinant du drète è d'gôtche, ill' wè ène lantchêne k'alo è ki v'no dins les hâyes. ill' è gangnî ç'cwin la è kan ill' è sté raprotchîe, ill' è criyî :

C'è vous !, Zande

Ay, c'è mi, mês nu crîes nin coume in vèchô ! Va puto kê lu p'tit Batisse, i n'è nin co si gôtche; i m'êdrè a les r'mète. Tu r'vêrès avu lou. I nous fôrè bin nous trwâs pou les rawè. C'è bon ki gn'è ène putite pèlake du nîve, ca i fwê nwâr coume dins in four è on z'adjale du frèd.

Mês, la Tazîe n'boudjo nin d'place. Ill' bawio sins arèt:

E bin !, c'è k'tu fwê la ?

Va û k'dju t'ê voyî, puto ! dit-i l'Zande.

D'jê trop peu, dju n'ôz'ro y aler tout'seule.

Bin!, dumère çillé avu la lantchêne pou ôrder les couchèts. Dju s'rê binto rarivé;

Dju n'ôz'ro d'mèrer çi-dlé non pu, toute seûle, par nute.

Ah! Mile çi d'mile la, k'y dit l'Zande, coumint k'on è pu z'èsse bièsse a c'pwint la, pou s'embarasser d'in flèyô pareil.

Les hurlumints nu f'jint nin rintrer les couchèts è l'timps passo a bawiadjes.

Choûte,dit-i l'Zande, t'è a tchwazi, il a fôt yink du lé les couchèts è yink k'arva, mês nin deux a l'min.me place ! Tu d'mère û t'arva ?

Dj'îrê avu vous, la, Zande.

E il è falu k'ill' ruvinje.

Il ont sté bouchî a l'uche du P'tit Batisse pou l'fwêre rul'ver, mê ç'ti-çi n'è nin boudjî. La fame è dit k'il asto malôde è k'i n' sôro s'luver.

Les v'la don r'vôyes tous les deux a l' trake ô couchèts.

Après z'awè martchî ène heûre dins les hâyes, i n'n'ont tout d'min.me royu yink, k'il ont ramon.né ou ran avu bin du mô.

Mês, l'ôte, éyû k'il asto ?

Les v'la don vôyes ruvèye après l'deujime. Ene dumi-heûre du trake, pon d'couchèt. Ene heûre du trake, co pon d'couchèt.

La Tazîe brayo: Eyusse k'il è bin pâsse, nos' couchèt ?

Alons, fous nous la pê! nom des noms d' vîe couliére!

Ah!, mon Diu toudis !

Choûte bin, k'i dit l'Zande, tu va t'nu la lantchêne è tu m'lum'rè, dju vons aler r'kê l'ôte couchèt ou ran, è dju l' ramon.n'rans çidlé. Putèt' k'insi, dju r'trouv'rans l'ôte.

Les v'la rarivés ou ran, mês l'uche éra a pon.ne ô lôdje, ku l'prèmî couchèt è bizé dins les pachis. Lu deujime, lou, les avo sî è i rarivo drî leus talons.

I l'ont fwê rinter, mês kan i s'è vû tout seu, il è pèté au diâle d'éne ôte costé.

Lu vî déjuro, la vîe tchulo, è les couchèts courint.

Çu n'è ku kan il è fwê clér k'il ont ruv'nu d'z'ès min.mes.

Les Blossy n'n'avint co passé yène, du nutîe.

Heureûs'mint ku l'champète avo des doutances è ki n'è ni volu s'moustrer!


Gaston LUCY,

Conte du fô

I gn'avot in côp, dins in viadje du la S'mwas, ène môjon avu in djon.ne oume k'ére pu bièsse a lou tout seû ku tout l'viadja assan.ne.

On l'loumot djan, mês lès djins du viadje lu loumint: Djan-Djibêtisse.

In djou, sa mére lî dit insi :

- Choûte bin c'èst k'dju vas t'dire, tu vas prinde nôs trwâs couchèts èt t'îrès lès hôrder dins lès tchamps, pisk'i sont dusbanés. Hôde-lès bin, la, lal'lé èyusse k'i truv'ront a fougnî. Dj'ans co mwintes djous d'vant lès frèds èt s'i v'nat bin, i gn'ôrèt yink pou l' Noyé, yink pou Pôkes èt l'dêrin pou la Pan'cousse.

  La l' Djan vôye avu lès couchèts.

T'a routant su in fô-tch'min, i rasconture èn' oume ki lî dit coume ça :

- Coubin k'tu vinds tès couchèts, eh ? Dju l'z'ach'tros.

- I n' sont nin a vinde, ki dit l' Djan, ki n'ére nin pus malin k'i n'falot. Nosse mére m'è dit d'aler l'z'ôrder dins lès steules, èt ku s'i v'nint bin, k'i gn'ôrot yink pou l' Noyé, l'ôte pou Pôkes èt l'ôte pour la Pan'cousse.

- Mês, ça tume bin, dit-i l'oume, Noyé, c'èst mi.

- Eh bin !, purdèz vosse biêsse, dit-i l'Djan.

Et l'oume è n'n'alé avu l'pus gros dès couchèts.

In pô pus lon, su l'tchumin, i wèt co ène ôte anivêre , ki lî dit insi:

- Coubin lès couchèts ?

Lu fô Djan ruspond:

- I n' sont nin a vinde, on m'è dit a l'môjon k'i gn'avot yink pou Pôkes èt l'ôte pou la Pan'cousse.

- Ah bin !, ça tume bin, k'i dit l'oume, dj'ê arivé a timps, c'èst mi k'on loume Pôkes.

La-d'sus, l'Djan lî è d'né l'deujime couchèt, pîs il è continuwé sa route, tins k'lôte filot vit'mint avu l'pourçê.

Coume in fêt-èsprès, ou d'bout d'in moumint, vla ène grande fame ki s'amon.ne dulé l' Djan, a lî djant .

- Coubin l'couchèt ?

- I n'è nin a vinde, hô !, on l'ôde pou la Pan'cousse.

- Ah ! mon Dieu toudis, dj'arive jusse, c'èst mi la Pan'cousse.

- Purdèz vosse couchèt d'abôrd, èt alèa r'z'a avu.

La fame èst don adjamblé la haye avu l' couchèt pou n'nin k'on la wèje èt ill' è filé.

Et nosse Djan è ruv'nu a l'môjon sins couchèts. Sa mére lî è d'mandé:

- Et lès couchèts, usse k'i sont ? C'èst k'tu n' n'ès fwêt ?

- Man, d'vant d'pôrtu ås tchamps, vous m'ô dit : I gn'è in couchèt pou l' Noyé, yink pou Pôkes èt l'dêrin, c'èst pou la Pan'cousse. Dj'ê rascontré cès djins- s'lu tch'min, i sont d'né a couniche, dju l'z'î ê d'né tchèkin l'leur èt i sont r'vôye avu.

La mére è foutu ène boune roufe a s'bènê d'valèt, ki l'è ramassé pou z'awè trop bin choûté sa mére.

L'histwâre è fwêt l'tour du viadje èt on z'a ri co anute.


Gaston LUCY, Presse-Annonces -17 Novembre 1967, rapontiyî pa Louwis Bêdjot, lu 18 du Julièt 1996.

On tuwe lu couchet.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ah! Bin,va, Zande,k'ill' dit in djou la Tazîe a s'n'houme, lu pére Blossy, dju vons tuwer nos' couchet duvant les mouches. Dju sans d'ja lu 15 d'avril è il è gros assé.

Pour dire lu vrê, ç'asto in courî du 100 a 120 lives. Il avo yu pu souvint fwin ku soumeil su l'timps k'il avo passé ou ran des Blossy.

Z'irî kê l'vî Batisse Lambozète, ki vinje lu tuwer d'mwin. E pî non, d'jirê mi min.me, mês dju n'ê nin l'timps anute.

Tant è si bin k'ill' è tant r'mètu, k'il asto lu prumî d'may, kan ill' y è sté.

Lu vî Lambozète li è dit :

Si dj'asto a vos' place, la, Tazîe, dju l'rupass'ro jusk'a l'dicôce. Adon, i s'rot bon a tuwer. Pask'asteûr, avu les mouches a viêrs, il è tro tôrd.

Vla la mére Tazîe en furie.

Pisku dju v'dumande du v'nu l'tuwer, vinè l'tuwer, i n'è nin si gros. Dja vêrant bin a bout, è patati è patata.

Nin tant des cayèts, dit-i l'vî, dj'irê d'mwin ô matin, sûjè prète pou adon.

Mais, lu lend'mwin, lu vî Lambozète avo la gripe è i n'nè yu pou 3 s'mwin.nes a su r'mète.

Ah,bin, k'ill' dit la Tazîe, c'è ku d'j'vons fwêre du nos' couchèt asteûr, si çu vî crayê la nu vint nin ? C'è ki gn'è pon d'ôte tuweu dins l'viadje, è z'a fwêre vunu yink du l'ètranjer, ça cousse !

C'è bin simpe, dit-i l'Zande,, sougne lu jusk'a l'grande dicôce, i srèt sul'mint bon adon.

Lu Zande a n'avo dit assé. La vîe è r'cumaçi a taroter :

On wèt bin ku çu n'è nin ti k'è oblidjî du l'sougnî è du l'sumonder. Si tu n'asto nin si lade (lambin) tu l'tuw'ro bin ti-min.me, chûrmint.

E in tas d'ôtes ruprotches k'ill' è lançî ou pôve Zande. La-d'sus, çut-çi è sêwé toute la vesprée, mês a l'nute, il è bin falu rabwêrder..

Sitôt k'ill' l'è vu d'ô lon, ill' è rapougnî a bawiyî, si bin ku pou z'awè la pê è dwârmu in pô, lu Zande è dit :

Dju l'tuwrê d'mwin, mês nu vins nin co gueuler a tôrt è a traviêrs; Si çu n'è nin bin, c'è ti la côse !

Tuwe-lu toudis, dju wêrans bin après.

Lu lend'mwin, ill'è sté aprinter les ustîyes d'tuweu amon l'vî Lambozète, k'è fwêt des grimaces pou les pruster.

On l'loumo " Lambozète ", du s'soubricot, a côze k'il avo des coutês ki n'côpint nin, pask'i n'lès rawijot jamwês

La vla don rarivée a l'môjon , avu ça.

Lu Zande wêto ça, i n'savo coumin s'y prinde, mês il è bin falu k'i s'dècide a fwêre ène sôrte û l'ôte.

Ça fwêt k'il è moussî ou ran avu ène cwâde pou z'alachî les pates ou couchèt. Ou d'bout d'ène dumi-heure, i n'n'avo nin co v'nu a bout.

Adon, lu couchet, ki n'navo assé, è zouplé a l'uche pou s 'sôver dins les pachis. Il è falu ène heûre pou l'rawè; la Tazîe chumo d'radje. Pî, les vèjins ont v'nu l'zêdî a l'rinter.

I gnè ène fame ki dit coume ça, a l'Tazîe:

K'èsku vous vlè z'a fwêre du c'couchet la ?

Lu tuwer, ça, Hortense.

Lêchè l' bin trankil', seul'mint. A l'sêson ku dj'sans, i n'sal'rot nin, pis i n'è ni gros assé, têjè, è pî c'è ène mére en plus, ill' s'è astchôfé a courant è pou fini, la tchôr nu vôrèt rin. I l'y fô bin 3 djoûs pou s'rumète, èco !

Lu vî Zande asto binôje d'atinde côzer coume-ça.

Ça fwêt k'vous djès ku la tchôr nu prêrè nin l'sé, Hortense !

Si vous l'tuwè, la, Tazîe, ossi bon l'mon.ner a l'câriére. La tchôr sintrè d'vant 8 djous., è ç'ki pôro chaper sintrè la lôzée. Tunè l' jusk'a l'dicôce, è adon, z'aurî dja du couchet. Surtout, k'a l'esté, v'z'ôrez des verdeûrs, des chèdrons è du l'fôrée a l'y d'ner.

Mês, c'è ku dj'ôrins bin vou l'tuwer asteûr, dit-ill' la Tazîe.

I gnè rin ki v'z'y oblidje,dit-ill' l'ôte.Choûtè-m', è vous n'ôrez nin a vous r'penti.

Après bin des discussions, ill' s'è lêchî adîre, pî il ont rintré l'couchet.. E l'Zande n'è sté kite du ç'corvée la.

A l'dicôce, la Tazie è sté r'trouvé l'vî Lambozète, kè enfin v'nu tuwer l'couchet.

Kan ll'lôrd è les djambons ont sté salés, on l'z'è pindus avu des hôrts d'ôzîre, mês y s'è fwêt, k'ène hôrt n'asto nin fwâte assé pou le pwas du djambon.

C'è insi ku la mére du l'Tazîe, la vîe Jèlike, qui sokiot d'zous les djambons, a n'è ramassé yink su la cahiule. Ill ' a n'è sté mitan assoumée.Du ç'djou-la, ill' è tchandjî d'place pour fwêre midi.

Pu tôrd, a l'esté, kan les djambons ont sté sètches, les viêrs s'y ont mètu, si bin k'il è co falu z'a foute vôye in bon boukèt. Kan on pôso les djambons su la pavée, les viêrs rèchint è sôtint a l'êr.

Ç'asto co la fôte a l'Tazîe k'avo co rapîné su l'sé.

On dirè pou fini ku l'bènèfice des Blossy è sté tout p'tit avu ç'couchet la.


Gaston LUCY.

Su l'coucou

ooooooooooooooooo

Dins l'timps, s'l'Ardène, on djo ku l'coucou n'asto coucou k'èn'an, è k'après, i s'tchindjo a mouchèt (crécerelle ou émouchet).

On djo k'ou c'maç'mint, lu coucou n'asto nin rousse du couleûr, mês k'il asto tout bleu.

On djo (è on dit co) ku l'coucou è fwârt parèsseu. C'è pou ça k'i pond ses ûs dins les niks des ôtes ojês.

On dit ku kan il è mwindjî les prumîres fréjes meûres û l'prumî swâye vèrt, i n'crîe pu coume in coucou, mês coume in mouchèt, pou n'pu yèsse rucounu.

On djo k'il avo oyu in côp ène bèle fârce, a volu fwêre lu fwârt è l' malin, mês k'il avo dit k'on nu l'rôro pu.

V'la ç'ki s'è passé, wê !

On d'jo don, dins l'timps, k'i gn'avo yu ène fwârt môvêse anée. I pluvo sins'arèt. On n'savo rintrer ni'a.ousse, ni denrées.

I gn'avo in p'tit çinsî ki n'a savo rèchu, i manko d'ovrîs (tout l'monde a kéro) è i n'trouvo pèrson.ne.

A fwâce du fwêre, in djou, il è dit : Kan ça s'ro ène biêsse, i m'fôt kékin pou rintrer m'n'a.ousse !

In djou, l'coucou è v'nu s'embôcher; lu çinsi, fôte du mî, l'è agadjî.

Après l'a.ousse, lu coucou, tèl'mint sêré d'awè d'vu tant travayî, è dit:

On n' m'y r'prérè toudis pu. C'è pou ça k'il è mwê kan on crie: Coucou, coucou .

I crwâ k'on vu l'rembôcher pour fwêre l'a.ousse.

E si vous vlè sawè poukwè k'il è piêrdu sa bèle couleur bleuwe, i fôt lire:

" Lu Gayolî è l'Ojê ".1


Gaston LUCY.

Lu Gayolî è l' Ojê

I gn-avot in coûp in gayolî ki vindot sa martchandîje d'uch a uch dins les viadjes, èt s' comèrce n'alot nin fwârt. Come il avot in gros vinte, on l'avot loumé l' Gros-Boulouf. Il astot dja contint cand il arivot a vinde ène cadje par djoû.

I n' counichot k' la fwim èt la mizére.

Du bin-viker, i n'a counichot ku ç' k'i nn avot atindu dîre paus ôtes. Èt pourtant, il aurot bin volu come tourtous fwêre du tanzantans in bon rpas ossi.

Kèstion cayèts, dju n'a cauzrans nin, ça vaut mî. Tènè rin k'a s' paltot, i gn-avot tèlmint des troûs k'on aurot bin acrotchî toutes les lantiênes du viadje après.

In djoû k'il astot co an toûrnée d' vante, il è arivé dins in gros viadje du l'Ârdène. Çu viadje-la, on l' loumot Rahîmont.

Les djins du viadje astint s' la place èt i dansint les tchikes. Ç'astot l' lindi d' leû dicauce. Leû patron, ç'astot Sint Tîbaud, k'est l' patron, come on l' sét bin, des cis ki n' mwindjat nin mau èt ki buvat bin.

Lu Gros-Boulouf è cru k'il astot a ène noce. Il è dmandé a vèy les mariés. Ça fwêt k'on lî è rî au nez a lî dmandant: " T'ès dja vû k'on s' mariot lu minme mwès ku l' cî k'on monne les bourikes a baudèt, ti? "

Hu! hu! di-t-i l' Boulouf ki n' savot cwè rusponde.

È bin, di-t-i in danseû, dju sans ou mwès d' mê. Come ça, t'ès ransègné. Èt a cauze des maniéres des bourikes, ça n'est nin bon du s' marier ç' mwès-ci.

Â, di-t-i l' Boulouf dins lou-minme. Dju sans l' prumî d' mê. È bin, dju va aler aus muguets pou la fiêsse des muguets.

A ç' moumint-la, il è vû sul bal ène gamine abiyîe toute blantche. Ile ruprézantot l' mwès d' mê. Ille avot in grand dokèt d' muguet al cinture.

On fjot la fiêsse du printans, cwè.

A costé du ç' gamine-la k'avot monté su in tchaur, su ç' tins-la, i gn-avot des ôtes gamines avu des plats du stin èyû k' les djins mètint leû charité. Èt dj' vous di: les pîces tumint spès come des gurzês.

Cand l' Gros-Boulouf è vû ça, il è hossiyî la tiêsse, pîs il è gangnî les tchamps a s' dijant dins lou-minme: " C'est cand minme curieûs, don, ça. Les djins, i tapat les sous al ène pitite machine come ça, èt on n' m'a vut pont dner pou z-achter yène du mes cadjes. La k'ille anonce lu prumî d' mê, wê, come si on nu l' saurot nin ossi bin k' lîe paus aurmanakes.

Pîs, il è sî su tchmin.

Tout d'in coûp, dins s' vinte, il è atindu des gârces ki criyint. Ç'astot la fwim èt la sè. Èt èco, dins les deûs, i gn-a n-avot yène k'i plot contanter dou coûp: çastot la sè. I n'avot k'a bwâre ou bî. Mês i n'aurot nin sû contanter la fwim. Dins sa potche, i gn-avot k'ène clé, su coutê, èt ène fausse maye. Il è don falu k' marède co in coûp par keûr.

Ladsus, i s'è sauvé drèt dvant lou, èt il è arivé a ène virée plinne du fètchîres. La, il è vû ariver èn individu k'avot l'êr bin mètu.

Come lu gros avot fwim, i s'è moustré hardi, èt il è acosté l'ètranjer a lî dmandant d' l'êdî in pô.

L'oume lî è dmandé comint. A m' fujant la charité, di-t-i l' gros. Dj'ê fwim èt dju n'ê pont d' sous pou z-achter a mwindjî.

- Èt cand t' m'ès vû, t'è vnu m'a dmander?

- Lu Bon Diu vous l' rindrè, di-t-i l' gros.

A z-atindant cauzer come ça, lu bê mossieû è fwêt ène drole du grimace a wêtant l' gros d' traviêr. Èt i lî è dit, insi: " Tu n'ès nin onteûs? Èn oume a plinne fwâce come t'ès du burlander come tu fwês al place du travayî; èt dmander la charité pou viker.

- Ayi, di-t-i l' gros, ça srot avu plêji ku dj' travayro. Mês mu mustî nu m' fwêt nin gangnî assez a travayant.

- Cèku t' fwês?

- Dju su gayolî dins l' gros, èt tous les djoûs, dju gangne mwinsse anute k'èrsè.

Lu mossieû avot l'êr du douter, mês l' gros è aturpris du lî èspliker l'afwêre, èt al fin, l'oume l'è crû.

- Alons, di-t-i l' gros, dju wès ku t' sint patron, c'est Sint Brayoû, pasku t'ès bin la maniére du t' plinde. Èt pîsku tu n' sés vinde tes gayoles, dju va t' duner yauk ki bouchrè les mwêjes djoûrnées

Lasdus, l' bê mossieû choufule, èt èn ojê è avolé après lou. Il astot bleû, èt co des ôtes couleûrs. Il è vnu s'assîre su ène cadje. L'oume l'è hapé, pîs il è dit ou Gros: " Vla pour ti, èt dj' tu l' dène. Èt cand t' vôrès yauk, tu n'aurè k'a dîre: cabolé, fwês t' n-ovradje! ". Èt l'oume è nn alé.

Dju vons vèy çu k' çu nn est tout d' swîte, k'i dit l' Gros. La 25 ans ku gngn ê jamwês mwindjî a ma fwim; " Cabolé, fwês t' n-ovradje! ".

I n'avot nin fini d' cauzer k' su la yêbe, i gn-avot a mwindjî au mwins pou dîj oumes.

Ladsus, il è volu rmèrciyî l' bê mossieû k'astot dja lon. Il è couru après lou, mês l' mossieû l'a n-è apêtchî a lî djant: " Mi dju n' su nin Sint Pansau. Avu mi, on vike bin. Alê! mwindje èt profite du l'ocâzion.

Cand il è yu fini d' cauzer, on n' l'è pus vû.

Lu Gros s'è mètu a su rpachî èt a toutes les goulées, i criyot: " Merci, la, sint k' ça put èsse, merci! ". Cand il è yu fini d' mwindjî, i s'è dit: " Asteûre, dju vôro bin des ôtes cayèts. Cabolé, fwês t' n-ovradje. "

Èt ossi vite, il è vû in tas d' nûs cayèts a tère duvant lou. I gn-avot ène bèle culote, in bê mantê, in bê paltot èt ène bèle monte avu sa tchinne. Pîs i gn-avot co in bê tchvau avu des sounètes ki pindint al sèle.

Ladsus, lu Gros è sté bin fiér, vous compurnèz. I wêtot padrî lou. On aurot dit in baudet ki sayot d' vèy ses orèyes.

Il è sôté a tchvau, après awè mètu l' bê ojê dins ène bèle cadje k'il è pindu après la sèle, èt pîs: an route!

Ta routant, i chouflot come in bouvreû, èt il è co arivé dins ène grande virée du gngnêsses. I gn-avot cate agaces su ène pitite boûle.

I gn-avot yène ki cauzot, èt ile dijot aus ôtes: " Ma mére, ç'astot ène agace; ma grand-mére, ç'astot ène agace; la mére du ma grand-mére, ç'astot ène agace; èt mi, dju su co agace. Lu Gros n'è nin compris çu k' ça vlot dîre.

Les cate agaces ont volé au lon a sa drète, èt i nn è sté bin contint pasku cand il cmacî a vèy les agaces, i n'astot pus si chûr du sa chance. Toulmonde sét bin, an Ârdène, ku c'est riské ku d' rascontrer des agaces su s' tchumin.

Pîs il è rèchu dul virée a sîyant in pazê. Il è fwêt troter su tchvau pîs il è arivé duvant la coûr d'in chatô ki dominot in viadje. Èt justumint, ç'astot la dicauce a ç' viadje-la, èt les djins dansint dvant les grîes dul coûr.

On z-a wèyot des tipes dul yôte futaie, dul yôte volée, des nóbes, des èscros, èt co ... des ôtes. Èt ta dansant, tout ç' monde-la s' plindot bin fwârt. On vnot du vnu dîre ku les muzicyins dmandés nu plint nin vnu fwêre bal. Lu Gros s'è informé, èt cand il è yu sû cwè, i s'è avancî èt ofru ses services.

Èt i dit insi: " Si ça m'astot permis, dju dmandro pou ramplacer cè ki manke ". - Tout d' swîte, ont-i dit les ôtes. Èt l' Gros è dit  " Cabolé, fwês t' n-ovradje! "Èt ossi vite, on z-è vû ariver des muzicyins ki hatchint la guète pou z-ariver pus vite sul bal.

I gn-avot des clarinètes, in tuba, des violons, èt in tambour. Ça fwêt k' les danseûs ont sté bin contints, ca dvant, il astint oblidjîs d' danser a tchantant, pou z-awè l' muzère. Lu sègneûr, lou, è sté tout sbaré du vèy ça. Il astot télkmint binauje k'il è dit ou Gros d' prinde sa fiancée pou danser avu.

On djot dins l' payis k'ille astot bèle come lu djoû, fine come in rnaud, èt lèdjîre al danse come ène lumerète.

Lu Gros, a la wèyant, è piêrdu la tiêsse. Mês ça n'è nin dèré, èt la donzèle l'è trouvé comufaut, lou. Ossi convnâbe ku n'importe lu ké des nóbes, û soi-disant tels ki s' trouvint la.

Cand les danseûs ont cmacî a èsse hodés, lu cabolé è tchanté des bèles tchansonsal place du gayolî, pîs il è fabriké des bagues èt des braslèts k'on z-è dné aus fames.

Toulmonde astot tout piêrdu d' vèy ça, a cmacî pou sègneûr, k'astot aradjî des cate pates èt du muzê.

Cand il è yu ravizé l'ojê in moumint, èt vèy cèksu nn astot, il è dmandé ou gayolî pou k'i lî vinche, èt k'i èt k'i fwêche lou-minme su pris. Lu Gros è rfuzé.

Ladsus l' sègneûr lî è anoncé in chatô, des tchamps, des virées, des bwas d' tayis èt d' yôte futêe, èt co bin ôte tchôze a pluzieûrs ruprîjes difèrantes.

Lu Gros è co rfuzé.

- Tu n' dumande nin l' Paradis, dj' supôze, k'i dit l' sègneûr.

- Non, mês dju dmande la coumére ku dj' danso avu ttaleûre.

- Poucwè k' tu n' mul dijos nin tout d' swîte, di-t-i l' sègneûr. Dju coûr tu la kê.

Il è don couru dlé la fame, èt i lî è raconté l' martchî k'il avot fwêt avu l' gayolî. Èt ces maniéres-la nu lî ont nin co tant plê, a lîe, mês ille è catché s' djeû. Dins l' fond, ille astot bin continne du rèsse líbe. Èt come toute fame bin alvée, ille è fwêt la cî ki rèzistot.

- Ayi, di-t-ile, èt si ç' t-oume-la, ç'astot in roûlî k'a vôrot a ma vîe.

- Di-t-i lou: dju t' dêrê ène boutyîe d' wîle roudje ki guèrit toutes les curnaches.

- Èt si ç'astot in sorcî?

- Dju t' dêrê ène brantche du paukî bènit.

- Èt si ç'astot l' diâbe?

- Dju t' dêrê in bokèt d' cièrje bènit l' djoû des tchandèyes. Èt dj'îrê minme pu lon, ma fîe. Si t'avos la fîve, tu sés bin comint k'on fwêt, don. Lu cî k'è la fîve lêche tumer ène pîce du moûnôye al place k'i gn-è sept tchumins ki su rdjondat. Èt l' cî ki ramasse la pîce ramasse la fîve. Dju t' dêrê ène pice du moûnôye pou ça.

Èt ta cauzant, il avot amonné la coumére dulé lu tchvau du Gros. Pîs i lî è dit insi: " Monte a tchvau, dju va t'êdî. Monte padrî l' Gros. " Cand c'è sté fwêt, il è apougnî la cadje avu l'ojê ddins, pîs il è racouru ou chatô ossi vite k'il è sû.

Cand il è rarivé, les invité n' cauzint k' des mèrvèyes k'il avint vû

Trankilizèz-v', di-t-i l' sègneûr a rintrant avu la cadje al mwin, ç' ku v' z-ôz vû n'est rin dlé ç' ku v' z-alèz vèy.

Dju srê pus ritche ku lu rwa. Vinèz dlé mi, èt wêtèz bin, surtout.

Èt a djant ça, i pôze la cadje su ène taule, èt i dit:  " Crolé, fwês t' n-ovradje! " [Cidlé, on dèt rmârké ène chôze: lu sègneûr n'è nin dit les paroles k'i falot, èt l' charme è sté dustrû.]

I n'avot nin co achèvé d' cauzer k'al place du bleû ojê, i nn è vû in gros rousse grîjaud ki l' wêtot come poul narguer, èt k'è dné in bon coûp d' bètch a l'uch dul cadje k'è sté ovrûe. Pîs, il è volé a l'uch a passant pal vite.

A passant pou cârô, il è criyî: " Coucou, coucou ".

Èt c'est dpwîs adon k'on dit: Les cî k'atindat tchanter l' coucou poul prèmî coûp d' l'anée auront des sous toute l'anée s'i nn ont a leû potche cand l'ojê tchante. Mês a condicion d' fwêre lu cumulet tout d' swîte après.

On dit ossi: sètch come in coucou. Èt c'est pou ça, di-t-on, ku l' coucou n' couve nin ses ûs, èt k'i les fwêt couver pa des ôtes ojês.

Inutile du dîre ku l' Gros n'è nin gangnî au tchindje.


Gaston LUCY, Presse-annonces, 1974, rapontyi pa L. Mahin, divin: Lu Rasgoutadje des Bassârdinreces.

 

Lu sôrt.

I gn avot ddja in tins k'on n'avot pus vû çu viye fame la. Mês, cand on l'è rvûe, on l'è trouvé bin tchindjiye, alèz. Ile dumerot dins in viadje a costé avu sa bwêchele k'avot 18 ans. Ile tricotint des tchåsses èt za vinde. La mére astot bin mêgriye èt toute blantche. On lî weyot la pê èt les och. Dordinêre, ille astot toudi bin prôpe, mês anute, çu n'astot pus vrê, èt ill astot toute seule.

Yene du ses pratikes li è dmandé poucwè k'on n' la weyot pus. Èt la viye fame li è raconté s' maleur a s' metant a brêre. Ile nu savot cåzu cåzer, telmint k'ille a n avot sul cabus.

Ile dit don insi:

- vous savèz bin, don, ma pôve Victware, ku les sôrcires plat taper in sôrt, sôye-t-i a v' vantant, sôye-t-i d'in côp d'ouy, sôye-t-i a v' toutchant, èt co ôtrumint, don.

Nosse pôve Rôzaliye astot toute tapêye èt dju li di:

- Ma fiye, vous n' rechrîz nin anute. Z ôz la gripe. Dummèrèz dé la stûve bin ou tchôd. Dju frê mi-minme cè k'i gn è a fwêre a l'uch.

Èt ile s'è mètu ou fåtûle.

Vous savèz bin k' dins l' viadje, k'i gn avot ene viye fame k'on djot sorcire. V' la counichîz ossi bin k' mi, don, la viye Pîrete. On l'avot bin jujé, la, ma fiye. C'astot ene sorcire èt ile nu vike pus, èt c'est pou ça k' ma pôve Rôzaliye èst vôye ossi.

Wêtèz, la, c' viye sorcire la nous avot apwarté des viy cayets a rapotchter. Dju lz avins ddja pris conte keur, savèz. Èt cand dj'ans yu fini, dju n'ans nin volu li rinde duvant d'esse payi, don. Toulmonde è dandji d' ses sous, èt nouzôtes, dju n'avins k' ça pou viker.

La sorcire nous è dmandé lontins pouz araler avu ses furlokes, mês dju n'ans nin volu cêder.

Grande sint vierje, poucwè k' dju n' l'ans nin fwêt?

La Rôzaliye vlot co mwinss ku mi. Mi, dj'åro co bin dit ayi. La sorcire è duvnu aradjiye, èt i falot vey kés côps d'ouy k'ile fujot a ma coumére. In dêrin côp, ille è dit: " Vous n' vlèz nin m' les rinde, insi? C'est tout, dabôrd. Dju m'arva.

Ile è toké, a passant, in ptit côp sul vinte doul Rôzaliye, ki n'y è nin fwêt atancion sul moumint. - Mês onz y rsondje toudi après, don. Pîs ille è rêchu a maltounant.

(Note: Poucwè k'ile n' li ont nin rindu ses cayets? Pasku, dinltins, on djot k'on n' duvot nin fwêre la charité, û dner in cadô a ene sorcire, k'avu mwintès précåcions.)

Èt l' londmwin, ma pôve Rôzaliye è yû la five, pus, ile n'è pus sû su lver. Ile n'è pus mwindji du tout. Ile avot dou dègout pou ttafwêt, pus ile nu cåzot pus.

Ça è dèré in bon mwès insi. Dj'ans sté vey tout les médcins d'avårla, èt co in spécialisse. I gn è nin yink k'è compris yåk al maladiye du ma bwêchele.

Souvint, ille avot des crijes du gnêrs. Èt c'est curieus, don, tcheke côp a c' moumint la, on weyot ene nware sèris ki traviêrsot la tchambe a courant, èt a criyant. On n årot dit k'ile riyot.

Su ces atruvints la, la viye Babete dou Tchårli d' Tchî-Plane è tumé du vnu a nosse mwåjon, èt dju li ê raconté l'afwêre. Cand ille è yu cawêti ttafwêt, ille è dit insi: " Vosse gamine, la, èt bin on li è tapé in sôrt, èt c'esst in sôrt du mwârt. " Dj'avo ddja yû çt idêye la pus d'in côp.


Gaston Lucy.

Doûcès croyances a l' Årdene.



 1. On d'jo k'les âmes des mwârts su pourmon.nint a bande la nutie duvant lu djou des âmes (2 nov.) dins les ç'mintîres è k'ill' y côsint d'leus afwêres.
 2. On d'jo k'i gnavo des çîs ki f'jint l'mustî d'ach'ter les âmes ô djins, pou l'compte du diâbe.
 3. On d'jo ossi ku ç'asto ôji du r'couniche lu çî ki l'avo fwêt, pasku ç'ti la n'avo pu pon d'ombrîre.
 4. On croyo k'les crapôs plint viker des sièkes ô keur des rotches sins bwâre è sins mwindji.(constataion de certains carriers).
 5. On croyo k'les ruv'nants è les diâbes su moustrint toudis par nute, a pôrt lu çî du Midi, è toudis a l'fin du l'sumwin.ne.
 6. On d'jo k'ç'asto l'diâbe du Midi, lu pu mèchant d'tout.
 7. On croyo k'i gn'avot des ôbes è des places èyusse ku les houmes alint s'pinde pu vlatî.
 8. On d'jo k'in n'falo nin chouver les places du l'môjon par nute pasku les côps d'ramon ôrint polu fwêre du må ô z'âmes des mwârts, surtout a l'chîje du djou des âmes. Tout l'monde savo bin ku ç'chije-la, les âmes des mwârts ruv'nint èyusse k'ill' avint viké.
 9. Pwârter sur lou, kan on z'alo en route, in bokèt d'pê d'leu tchèsso les tchins vôye.
 10. On d'jo k'les bèrdjîs astint sorçîs è k'i n'falo jamwê lzî manker d'respè.
 11. Dins l'timps, su in bal, kan in djoweu d'violon djowot fô, on d'jo k'il avo mètu a s'violon, des cwâdes du boyês d'leu û d'bèrbis è ki n'ariv'ro jamwês a les z'acwarder.
 12. On d'jo ku les Pépés in.mint mî les fames avu des grands tch'fès.
 13. On croyo k'les ruv'nants v'nint s'assîre su les mèrs des ç'mintîres pou v'nu lumer les passants è ku môgré la masse du crwas k'i gn'avo la, les diâbes y v'nint ossi è suivant les nuties, les âmes dânées û les âmes du purgatwâre.
 14. On croyo k'on z'avo catchî, dins l' timps, des clotches dins des vivîs û des fontin.nes è k'ill' y astint co.
 15. On d'jo ku l'tchant du cok û l'son des clotches astint fwârts assé pou tchèssi l'diâbe è les sorçis.
 16. On croyo ku la cornaye ki kwâko pwârto malheur.
 17. On croyo ku l'êwe des vivîs èyusse k'i gn'avo des crapôs asto mèyeuze a bwâre ku la çie des vivîs èyusse k'i gn'avot des gurnouyes.
 18. Les sorcîres nu pwârtint ku des crwâs sbrougnies
 19. On d'jo k'i n'falo nin pichî èyusse k'in tchin v'no du l'fwêre, pask'ossi vite, on z'avo må ô rins.
 20. On d'jo ku pou sawè le nom du çi ki v'no d'touwer èn'ôte, i gn'avo k'a l'fwêre passer d'vant l'mwârt, les plées du mwârt rusin.gnint ossi vite.
 21. Pou r'trouver in nèyî, on d'jo k'i falo mète ène boujie allumée su ène plantche, mète la plantche a l'êwe; ill' alo s'arèter d'zeu l'mwârt.
 22. I n'fô nin passer la mwin d'zeu la tchêsse des afants, ni les m'zèrer, ça l'z'apêtche du créchu.
 23. Si on fwêt passer in p'tit afant par plêji, on riske d'a fwêre in nintiveu.
 24. Si on vu k'i n'créchajent nin, i gn'è k'a les r'tirer û les pèser.


Gaston LUCY.

In djâbe ki n'astot nin fwart malin.

Dins l'timps, kan l'grand Sint Hubèrt avoyot dès z'oumes pou z'èvangèliser lès payis dès bôrds du la S'mwas, i l'z'i rcoumandot toudis bin, kan i pôrtint, du bin wêtî a zès èt du s'dèfiyî du djâbe.

Coume on l'sé bin, a ç't'èpoke la, on n'avot nin dès routes coume on' n'è anute. Pou z'aler d'ène place a l'ôte, i gn'avot k'dès pasês, èt pou passer lès bîs, don, èh bin !, çu n'astot nin rin; on lès passot a pîd, èyusse k'i gn'avot l'mwinsse d'êwe, èt on z'astot co souvint frèche jusk'ou vinte; mês, ç'astot pou lès ptits bîs, ça.

Pou lès grandes êwes coume la S'mwas, gn'avot pa dès côps ène barke. Mês les djans d'la S'mwas astint co moult sôvadjes adon; i n'inmint nin d' tchandjî leu vicadje, èt n'wèyint nin vlatî lès z'oumes du Sint-Hubèrt avu leus prédicâçions. Bin souvint, kan i lès wèyint v'nu pou passe l'êwe, i n'su moustrint nin.

In djoû don, il èst arivé in mwane ô bôrd du l'êwe; il è c'maçi a hoûper après in passeu, mês nolu n'èst v'nu èt il èst d'mèré in bon moumint a ratinde, pask'i vlot aler prêtchî dins ène putite tchapèle k'ére bôtie du l'ôte costé d'l'êwe.

I c'minçot a la trouver longue, kan, tout d'in côp, il è vu dvant lou..in roulî, k'avot l'êr d'èsse in fwârt gayard. Lu mwane li è don d'mandé si pôrot, a payant bin chûr, lu passer a l'barke du l'ôte costé.

-Bin chûr, dit-i l'roûlî, mês dju n' vus pon d'sous, dju vu fwêre èn' ôte martchî avu ti, mwane.

-Ah, dit-i ç'ti çi, ki n'avot nin r'counu l'cî ki li côzot.

Ç'astot l'djâbe, don !, ki v'not vèye kwè k'i r'toûrnot avu lès çis d'Sint Hubèrt. Jusk'a la, il ére bin trankile. A fwêt ku les djans morint, il avot leu z'âmes, mês asteur, ça c'minçot a dustoûrner. A té pwint k'il avot dja sondjî a s'sôver., vu k'les djans nu croyint pu ses fariboles.

Lu mwane li è d'mandé s'prix.

C'èst bin simpe k'i dit l'djâbe, dju sés k't'ès marié èt k'tu toûnes pou la nouvèle croyance èt la Crwâs. Eh bin, dju n's'ré nin gourmand, dène-mu l'âme dul pu vîe du tès gamines.

Ci-dlé, dju d'vans èspliker ène afwêre: adon, kan on vlot trouver dès bounes djans pou prêtchî, i n'falot nin yèsse trop malôjî, on z'ambôchot les çis ki s'prèsantint, mariés û nin. C'èst coume ça k'nosse mwane astot marié èt pére du famye.

A z'atindant ça, lu mwane èst du côp compris a kî k'il avot a fwêre èt il è sté blèssî coume mwane, coume pére du famye èt coume croyant., èt i l'i è criyî :

-Va r'za d'èyu k'tu d'vins, djâbe, dju n'vus rin awè d'comun avu ti.

-Choûte, dit-i l'djâbe, pî k'tu m'è r'counu, si tu vus fwêre lu martchi, tu n'ôrès pu dandjî d'barke pou passer l'êwe; dju t'frê in pont d'clôyes pour ti èt les djans d'avô-la.

-Choûte pou l'dêrin côp, dit-i l'mwane, dju t'ê dit d'araler, don, eh bin! Va r'za èt k'on n'tu wèje pu avô-la, ni an bin, ni an mô!

Pis, il è fwêt in grand signe du Crwâs, mês i n'èst sû passer l'êwe çu djoû-la.

-Dju m'arvas, dit-i l'djâbe, mês tu pus z'èsse chûr ku dju r'vanrê co mwintes èt mwintes côps.

Lu mwane nu l'è nin ruspondu èt l'Maudit è sêwé.

Mês, il èst ruv'nu mwintes èt mwintes côps, coume il avot dit, treize, ku l'histwâre raconte èt tchèke côp, i s'èst fwê r'tchèssî. Lu mwane lou, du s'costé, nu savot toudis passer l'êwe.

I n'n'è ralé a Sint Hubèrt, pou d'mander consèye ou Sint. Ou d'bout d'trwâs djoûs, lu Sint l'è outchî èt i li è dit :

-Tu f'rès coume dju va t' dire,. c'èst èn' orde ku dju t'dène ! Tu f'rès martchî avu l'djâbe, t'a li pôsant les conditions ku t'vas couniche. Et pis, vous n'n'iréz a deus pou ça. I fôt in tèmwin. Et vla la lisse, wê:

 1. Duvant toute discussion, lu pont d'clôyes dèt z'èsse fwêt èt en orde, pou sawè z'i passer a tout timps, dju dis bin, a tout timps, grosses êwes û nin, èt pèrson.ne nu jamwês nous aspêtchî d'passer.
 2. Lu pont dèt z'èsse d'a nôs. Pou ça, fwês-li fwêre in papî signé.
 3. Lu pont dot z'èsse si solid'mint fwêt, ku les grosses êwes nu plat l'amporter.
 4. Ni yink, ni l'ôte du vous deux nu pôréz jamwês ruv'nu su l' martchî.
 5. Dumande ou djâbe in papî d' garantie a pèrpète. Si n'vut nin, pon d'papî, pon d'martchî.
 6. Dis co ou djâbe, pou ku l'martchî sûje valabe, k'i dot rampli deus z'ôtes conditions, tins k'in coq tchantrèt.

Vla lès deus conditions; tu dîrès ou djâbe, ku s'i n'vut nin lès rampli, k'i n'è pu dandjî d'ruv'nu, ku dj'ôrans ène ôte solution pou passer. Nu rouvîe nin du prinde èn' oume avu ti pou z'araler lô-vô.

-Bon, dit-i l'mwane, dju prinds èn' oume èt dj'î r'vons.!

Lu diâbe èst dmèré in bon moumint dvant d'su r'moustrer. Les mwanes nu savint passer l'êwe èt i n'savint prêtchi pu lon k'la S'mwas.

In bê djoû, le diabe è rapliké èt du pu lon k'il è vu l'mwane, il è criyî:

-Et bin kwè ! ké nouvèles pou nos' martchî ?

Lu mwane l'i è dit k'il astot d'acôrd pou l'fwêre, mês ås conditions k'il alot dire. Lu diabe è c'maçî pa fwêre la grimace, mês a fwace du discuter, il è fini par dire: Ahy.

Lu mwane li è don dit: -I fôt, dvant d'côzer d'ôte tchôse, ku l'pont suje fwêt, èt solid'mint.; èt pis, dju t'dirê kwè.

Ahy, dit-i l'diâbe, èt kan l'pont srèt fwêt, tu ...

-Choûte, dit-i l'mwane, a li côpant la chike, si tu vus l'fwêre, fwês-l'. Si tu n'vus nin, va r'za et nu vins pû nous z'emm... Compris ? A prinde û a lêchî. C'èst nin mi k'è côzé d'pont, c'èst ti.!

Kan l'diâbe è vu k'on li côzot sètche, il è n'nalé après l'êwe a maltounant, pis il è dit: - Dju vas c'maçî l'pont.

-Choûte, dit-i l'mwane, tu sés bin k'i fôt k't'ujes fini dvant ku l'coq nu tchante, don. Eh bin, rumuwes-tu; dju sans aus Avints èt a ç'moumint-çi, lès coqs tchantat a tout moumint, du nute èt d'djoû. I plat ossi bin tchanter dins deus eûres du d'çi.

-Dju vas wêtî a ça, k'i dit l'djâbe, k'avot v'nu avu trèze ôtes soçons.

Il z'è voyî kê tous lès pépés, tous lès nutons èt tous lès ruv'nants du dîj'eûres lon ô du long d'la S'mwas èt cink eûres lon su lès yôteurs dès deus costés.

Kan il'ont sté la tourtous, l'ovradje è routé; lès pépés d'êwe ont d'mèré pou fwêre lu pont; les z'ôtes ont sté tayî les ôbes dins les côsses, i lès apwârtint dulé la S'mwas, les foutint a l'êwe ki l'z'amonnot dlé l'pont . La, lès z'ôtes les rapèchint. Il'avint eu bin sougne du n'abate des ôbes ku pa dzeus l'pont pou les fwêre mon.ner pa l'êwe.

Su ç'timps la, lès z'ôtes pépés ont sté dins toutes les môjons a deus eûres lon t'ôtou du pont, pou z'apêtchî les coqs du tchanter duvant k'ça n'suje fini.

I gn'a volot dès cent èt des cent lum'rètes duzeus l'pont pou lumer lès pépés ki travayint, ca i fjot grand êr èt l'vant chouflot fwârt. Les djans su d'mandint bin çu ki s'passot avô-la èt il' avint peu.

Et l'djâbe lou, su pourmon.not d'in costé a l'ôte du pont a z'acouradjant ses ovrîs. I n'astot nin kestion d'caniyî, pou z'awè fini dvant l'djoû. Si bin k'il ont yu fini l'pont dins lès délês.

Lu djâbe è n'n'alé dlé l'mwane èt i li è dit tout fièr :

-Lu pont èst fwêt.

-Ah! dit-i l'mwane. T'ès bin d'acôrd du rèspècter les chîs conditions.

-Ahy !

-Mês seul'mint, il a dmère co deus, k'i dit l'mwane, è pou fwêre lu martchî dèfinitiv'mint, c'èst a ti a vèye çè k' tu vus fwêre, a dire ahy û non pou l'dêrin côp.

-Ç'èst kwè, lès dêrines conditions ?

-Eh bin! Lès vla, wê !

 1. Dju t'apwâtrê in vase èt tu l'remplirès d'êwe du la S'mwas.
 2. Dju t'apwâtrê ène pê èt tu la lav'rès dins l'êwe du la S'mwas pou la fwêre duv'nu toute blantche.

Kan l'djâbe è oyu ça, il è vit'mint dit: Ahy, sins vèye èt sins rcouniche.

-C'èst bon, ki dit l'mwane, dju vas t'kê l'vase.

Il èst d'mèré vôye in moumint, èt su ç'timps la, on n'oyot pu rin du vacarrme dul' nute passée. Lès pépés èt lès nutons astint r'vôyes, lès ojês d'nute k'avint hoûler sins z'arèt avint r'moussi dins lès bwès èt l'vant avot tumé.

Lu mwane ruv'not, a rapwârtant yôk din ène coviête du lin.ne, èt d'vant d'la d'ner ou djâbe, i li dit co: -Tu dès rempli les deus conditions, coume conv'nu, su l'timps k'in coq tchante.

- C'èst conv'nu, k'i dit l'djâbe.

Et l' mwane li è stindu l'pakèt.

Dju d'vans dire ène chôse duvant d'aler pu lon. Kan l'djâbe èst atindu lès deus dêrines conditions, i s'è dit: -Dj'ôrê l'âme dul coumére bon martchi, lu mwane in.me co mî in pont pou sa propagande ku sa bwêchèle. Ké rèclame ku ça va m'fwêre !

Et i s'frotot dja, tout binôje, les pates yène conte l'ôte. Dju vons vèye k'il' è sté bin dustrompé, èt pî bin co !

Kan il è yu dovru l'pakèt, k'èst-c' ki wèt ? In rèdje. Il è manké du stoûfer d'colére; i n'arètot nin d'djèrer, coume in damné k'il astot.

-Tout dous, si t'vus bin,dit-i l'mwane. Wête si t'ôrès pu d' chance avu l'ôte pakèt.

-Dène, dit-i l'djâbe a djèrant.

Dins l'pakèt, i gn'avot ène bèle pê du nwâr bouc.

A wèyant ça, lu djâbe n'èst duv'nu coume aradjî, i n'savot min.me pu côzer.

-Dj'ê sté ène rude bièsse. Ene ôte côp, dju srê pu mèfiant.Si sul'mint, l'pont n'astot nin fwêt. Mês, il èst trop tôrd asteur pou rèclamer. Dju vous l'dis. Dju fous l'camp bin lon, on z'èst bramint pu malin k'mi su l'rivadje. Dju l' jure, on n'èst nin co prèt' du m'y r'vèye.

Note du Gaston. Ç'astot in sèrment d'djâbe èt on sé bin ç'ku ça vôt.

A ratindant, c'èst d'la k'les Forijots ont yu in pont d'clôyes.


Gaston Lucy-Presse-Annonces 15 oct.1971, Ruscrît pa Louwis Bêdjot, lu 25 du Mêy 1996.

Lu diâle trompé

I gn avot in côp a-n Ârdène, èn individù k'avot sayî tous les mùstîs, èt ki nn avot pont rèyùssi. Al fin, i s'avot mètù cùltiveû d'ène pitite cinse, èt tout lî è co må toûrné. Djù dvans dire ossi k' ç'astot in halcotî. Çù n'è nin k' ç'astot in mèchant oume, nonnè, mês i n' avot pont d' manîres. I plot atùrprinde cè k'i vlot, tout sù rtoûrnot conte dù lou. Come on dit, il årot nèyî dvant d'ariver ou bî. Èt, an sùrplùs, i n' savot soupwarter s' maleûr, ni d'esse pôve. Il avot des sondjêyes ki l' fùjint awè peû.

In djoû al nùte k'i rvinot d'awè sté hawer al virêye, i rascontùre sù in pazê s'n onke k'astot tout seû. Ç'astot l' frére dù s' pére. Ç'astot dja in vî oume, k'on djot k'astot ritche. I s'è lancî dsùs come ène biêsse aradjîye, èt i l'è bèrôdé dins ène cârîre k'astot åd dùlong dou pazê. Lù vî è hoûrlé in bon côp; on l'è atindù ki tùmot; pîs c'è sté tout.

Lù cî ki l'avot foutù dins l' trô s' loumot l' Blanc Toumas. Èt ça lî tùmot bin: il astot seûl èritî dou mwârt. Pou dîre k'il astot eûreûs cand i l'è vû l'rèzùltat dù s' côp, c'est brâmint dîre: i n'a monnot nin lådje. Èt çù chije-la, il è yù d' cwè rèflèchi jùsk'al fin d' ses djoûs. Il è vû k'i n'astot k'in lâche, èt i l'è yù peû des swites. I n' plot nin s'arèter d' wêtî l' mwârt, èt pourtant persône nù l'avot vû, croyot-i.

Tins k'il astot ås çant côps, i n'avot pùpont d' rèzistance a rin. Cand i l'è sintù ène mwin ki s' pôzot s' sa spale, i s'è metù a tranner tout. Èt ène vwas mocresse lî è dit:

" Ayi, il est mwârt èt bin mwârt èt vou t' la seûl èritî, asteûre. A mwins natùrelmint kù djù n' racontro skù dj'ê vû. C'est cùbin k' tù m' dènes pour mi n' rin dîre? "

Lù Toumas lî è dit: " Tout! tout! Kî k' tù sôyes, prinds ttafwêt ".

" Dène-mù t' valet ", di-st-i l'oume.

Mês Toumas astot ki tchictot, èt l'ôte lù wèyot bin èt i lî dit insi:

" Choûte, djù t' dène twâs djoûs pou t' dècider. Èt dj' srê co bon pour ti: si dins twâs djoûs, tù m' loumes pa m' nom, djù t' lêchrê t' valet. "

La dsùs, lù Toumas è sû k' ç'astot l'diâle ki lî cåzot. Èt il è sté co pùs sèré, mês i n'è co rin rùspondù. Pîs il è nn alé a sondjant.

S'i plot sondjî, don! Comint vlèz k'èn oume, si malin k'i vùt, troûve lù nom d'in diâle. Tourtous sét bin, d'ôre les invocâcions d' tous les djoûs des tchertîs ahotés, k'i gn è co pùs d' mile miyons d' diâles.

Ou dbout d' twâs djoûs, lù Toumas astot télmint lâche, k'il è acsepté. Mês ossi, il è compris k' s'il avot fwêt in crime a touwant s'n onke, kù vinde sù valet, ç'astot in deûjime crime co pùs lâche kù l' prùmî. Èt il è sû dins lou-minme kù s' valet astot piêrdù (sùn âme, anfin).

Sa fame wèyot bin k'i gn avot yåk ki n'alot nin. Il astot tout sblari. I trannot tout l' tins come ène fouye. Ille è sayî dù l' fwêre cåzer èt i lî è tout raconté.

Ile nù lî è pont fwêt dù rprotches, mês ille è mètù s' mantê s' sa spale, pîs ille è courù dlé in cùré d'in viadje a costé. On djot partout kù ç' cùré la astot d' bon consèy dins mwintès afwêres. Ç'astot Sint Nicolâs l' patron d' l'èglîje k'il astot cùré. Èt il astot rnoumé come capâbe a des eûres å lon.

Cand la fame è rarivé dùd dùlé l' cùré, ille astot pùs påjûre, èt ille astot prète a fwêre n'importù cwè.

Lù cùré, k'astot in sincieûs, lî avot dit d' fwêre insi: 

"  Va, di-st-ille a s'n oume, al place minme kù t'ès vû l'oume, èt wête dù couniche lù nom dù diâle èt kù l' Bon Diù t'êde. "

Cand l' Toumas è arivé al place dou crime, il è cmacî a rawè peû. Il astot prètt a s' såver. Il avot bê dîre èt rèpèter: " Djù vù couniche lù nom, djù vù couniche lù nom ", i n'arivot a rin èt i n'è rin sû.

Cand la fame è vû ça, ille è dit: " c'esst a m' toûr, asteûre, dù sayî ". Ille sù djot: " Djù vù såver m' valet èt djù l' såvrê, èt dj' sårê l' nom ". Ille astot si chûre dù lîye-minme, k'ile s'è dit k'ile rèyùssirot.

I lî sannot k'ille oyot lù brùt k' les yêbes fùjint a rèchant d' tère. Ille atindot courù l'êwe des choûrds dùzous tère. A in moumint dné, ille è crû kù kékin tchantot dzous tère, mês ç'astot ène mou tène vwas. Ça rsannot a ène tchanson come les méres a tchantat pouz adwarmù leûs afants.

Èt la vwas tchantot come ça:

" Nù brês nin ptit Trop-tård-al-soupe, nù brês nin. Tù pére, ki pwate lù minme nom k' ti, tù ramonnrè in ptit camarâde dùmwin pou djouwer avù ti. I t' l'è promis èt t' l'årès bintot. "

Az atindant ça, la fame è sté toute sùbarêye. Ile sù dit insi:

" Tins, wê, vla co ène nouvèle kù djù n' savo nin, la, mi, kù les diâles astint mariyîs. Vous l' savîz bin, vouzôtes, kù les diâles astint mariyîs ? On pùt dîre k'on nn aprind tous les djoûs. Mês dj'avo dja atindù dîre pås vîs kù ç'astot insi. On prétand a n Ârdène kù, s'i n'î srint nin, k' leû maleûr èt leû pùnicion nù srint nin complets. Èt i gn è des ôtes ki djat kù l' Grand Mwêsse lèzî è dné ça pouz adoûci leûs ponnes. Mês yink dit bif, l'ôte dit baf, èt persône nù sét rin å jùsse. "

Bref, pou côper å court, djù dîrans kù cand l' djoû è arivé d'esse payî, lù diâle s'è amonné amon l' blanc Toumas pou régler l' compte.

" Djù vins pou nosse pitite afwêre, Blanc, di-st-i; ça dmère convnù kù gn årè rin si t' sés dîre mù nom. Alê, dis ! "

" Lùcifer ", di-st-i l' Toumas.

" Nonnè, di-st-i l' diâle, c'est nin ça. Djù t'ê dné twâs côps pouz adviner. Pou l' deûjime côp, dis ! "

" Satan ", di-st-i l' oume.

" Nonnè, di-st-i l' diâle. Co in côp, dis! "

Mês dvant k'i n' cåze, la fame è avancî èt ile lî dit insi:

" Vz alèz bin, Mossieû Trop-tård-al-soupe ? "

Kî k'è sté paf az atindant ça ? C'è sté l' diâle. Èt on l' srot a mwinss, don. Mês il è fwêt l' malin èt il è toûrné ça a rizêye.

Mês kî k'è co sté pùs paf ? C'est l' manadje Toumas. Pask'a ç' moumint la, lù nonke dou Thomas introt al måjon. I s'ont dmandé si ç' n'astot nin in rùvnant cand i l'ont vû.

I gn avot jùsse yù çùci: Lù diâle, ki ranchùne toudi pattavå, avot profité k' l'oume avot la tiêsse piêrdûye pa ses maleûrs pou lî djouwer in tour dù fisike èz a profiter, èt lî voler s' valet dins la cârîre. (Il avot fwêt aparèche lu vî fourvèyeûzmint: Sù ç' tins la, lù vî astot an trin d' vinde yène dù ses vatches sù in tchamp d' fwâre dins in viadje a costé.)

Lù diâle è co dmandé a l' fame comint k'ille avot polù sawè s' nom. Èt la fame lî è dit cwè.

" Dins çt afwêre la, lî è-t-i dit l' diâle, dj'ê co sté in mou grand imbècile. Mês on n' m'î rårè pùs èn ôte côp! "

Pîs il è rvolé a l'anfiêr.


Gaston Lucy, rapontyi pa Lucyin Mahin, din: Lu Rasgoutadje des Bassårdinreces.

Lu grande dicôce

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Lu grande dicôce du Bîve è lieu a l'Sint Hubèrt, è adon, i fwê d'ja frèd.

Les vîs d'jint:

Dj'an vû des anées k'on plo rèchu a l'dicôce avu l'mantê su l'brès, tèl.mint k'i f'jo bion, mÊs dj'an vû niver ossi.

Çut'anée la, il avo fwê bon tous les djous d'vant la dicôce è l'timps d'mèro ô clér.

I djaloto ô matin , è du djou, lu solê loujo; les djon.nes djins astint binôjes.

Kan l'vinr'di è arivé, les fames ont c'maçî a fwêre les dorées è les rouyos, pî a nètiyî leu môjon. Les houmes n'avint nin trop a rinter a l'môjon, çu djou-la.

Amon les Blossy, on f'jo les dorées ossi, coume partout, mês i n'avint k' du vèrt bwès pou tchôfer leu four.

Coume i n' s'êdint du four ku 2 û 3 côps su l'anée è ku c'ére dja in vî four, çut-çi asto toudis frèche, surtout k'il asto abudé conte hurée. Il asto don malôjî d'y coure.

Si bin ku la Tazîe avo d'mandé a ène véjine du la lêchî coure ou sène.

Çu vèjine-la, ç'asto la grosse Tèréze.

I gn'avo lon pou pwârter les dorées d'amon les Blossy jusk'amon la Tèréze, è çut'çile duvo coure la prumîre, coume du jusse., surtou k'ill' avo co promis l'four a des ôtes fames, duvant la Tazîe.

La Tazîe s'y avo må pris. Ill' n'avo d'mandé l'four ku kan la pôsse asto prète a l'ver.

E, coume in fêt esprès, tins ku la pôsse rul'vo, les djon.nes Blossy n'ont nin arèté d'uchiyî (ouvrir et fermer la porte sans arrêt).

La Tazîe, du vèye ku rin n'alo, asto aradjîe.

Ill' avo bin sayî du mète lu feu ou four, mês ça n'purdo nin, la fumîre boukîo dins l'fourni, si fwârt k'in gn'avo nin moyin d'y dèrer.

Ça n'asto nin ètounant, k'la fumîre ruv'no insi, les djon.nes houmes avint fôré in wazon dins la tch'minée. Ç è d'ça ku la Tazîe è sté oblidjîe du r'kester la vèjine.

Ça fwê kwè ,k'ill' dit a l' Tèréze, Kan k' dj''ôrê l' four ?

Ça prèsse ? dit-ill' l'ôte.

Bin, ay, dit-ill' la Tazîe, ma pôsse è en trin d'rul'ver è dj'ôro peu d'manker ma coûtée.

Bin, dit-ill' l'ôte, vous vêrî d'mwin d'vè 2 heures du l' vèsprée, i s'rè libe, dju vous l'rutêré.

La Tazîe è ralé aradjîe; ill' chumo !

Rarivée a l'môjon, ill' è c'maçiî a tasticoter (parler sans mesure), ill' nu djo ku ç'k'il dijo d'abitude, des bêtises, pî ill' è apougnî l'Zande pou li fwêre tchôfer l'four.

I n'n'è bin vu, l'malèreu, è i n'è co sû rin fwêre.

Dju n' sôro pon awè d'feu la-d'dins, la, mi, dit-i l'Zande.

Tu n'è k'in bon a rin, wête dins la tch'minée, si gn'è rin ki jin.ne.

Il è yu bê grèvissî avu ses mwins, i n'è rin vû. I s'è avisé alôrs du monter su l'tèt du fourni è du fourgouner dins la tch'minée avu ène piêtche.

Tout d'in côp, il è sintu yôk, il è poussî pu fwârt è la piêtche è passé oûte. Lu wazon avo cédé.

La Tazîe, ki wêto justumint d'zous la tch'minée a ç'moumint-la è ramassé ène boue afwêre du soufe su l' muzê; ill' asto arandjîe, savè, il è falu k'ill' vaje su r'lâver du fond en combe.

Ça n'l'è nin fwê duscoléré du l'joûrnée: lu pôve Zande n'è yu k'a sêwer jusk'a l' nute.

Il avo des soupsons su 2-3 gayoufs (garnements) è i s'è juré du les rawè a l'prumîre ocâsion. Mês, ça, ça n'avanço wère la Tazîe avu sa pôsse.

Çut' çill', après awè rul'vé 3-4 côps, n'è pu volu boudjî.

La Tazîe è don apougnî lu fiêr a ôfes è ill' è ataké les galètes. La pôsse colo ou fiêr, les galètes atatchint . Lu rèsultat asto pu k'ninâbe.

E kwè fwêre, pourtant ?

²A l'dicôce, ill' invito les parints d'Crapôry, è les çîs des Miséres, pî ynk û deux d'Mon-Idée. I d'vint bin v'nu a 17 è ill' n'avo rin pou les r'çîre (recevoir).

Coume tchôr, ill' avo don lu p'tit courî, deux mêg' lapins, in cokê, è in saké boudin (médiocre)... è pî les galètes.

Les çîs d'Crapôry v'nint d'ja lodjî a quate lu djou du d'vant.

Dins ses malheûrs, la Tazîe avo la chance k'il avo fwê bon jusk'a la.

Mês, l'sam'di a midi, lu timps s'è brouyî è, d'vè 3 heûres, il è c'maçî a plûre, coume si on l'ôro yu tapé. Impossibe du rèchu !

Les parints d'Crapôry, k'avint v'nu jusk'a l' Pèlée Virée ont du z'araler.

Lu dimadje, ç'asto co pî. I n'avo nin arèté du l'nutîe. Si bin k'on n'savo rèchu l'dimadje non pu. I n'è don pon v'nu d'parints; i n'ôrint sû s'mète en route . I fjo in timps d' tchin.

Il' n'è jusse oyu 3 des pu djon.nes des Mizères, k'ont v'nu a l'mèsse des mwârts, lu lindi.

Falo vèye la binète du l'Tazîe kan ill'è apwârté les galètes è l'cafè ô parints, zès ki comptint awè du l'dorée.

Ill' è ataké a lzî èspliker ç'è ki gn'avo yu. Kan ill' è arivé a l'histwâre du wazon, les parints ont yu vite compris; I savint bin k'on rio d'zès dins l'viadje è k'on l'zy fjo souvint des farces.

I n'ont rin fwê vèye, mês il'ont dit dins z'ès min.mes, ki n'y r'vérint pu.

C'è nin pou ça, mês i gn'è wère yu d'monde a l'dicôce. Les barakîs, ki n'avint rin fwê non pu, ont d'mèré pou les r'likôs. Il y fjo mèyeu è la vrêe dicôce s'è passée çu djou-la.

Amon les Blossy, il' ont yu des galètes pou la s'mwin.ne è i n'nont sté rassapinés. (Repus).

Ké dicôce, çut'anée-la !


Gaston LUCY,

Supots dou Gaston su les plantes.

 1. Fautchî l'grin vèrt, c'èst s'grèler lou-minme.
 2. Çu n'èst nin toutes rôses èt toutes violètes.
 3. Ossi vèrt ku porète.
 4. C'èst ène brantche ki n'fôt wêre cheure pou la kwède.
 5. Dj'ê bin soufru, èt m'n'abateu, ossi.
 6. Ostant mète ène pîce a ène djambe du bwès.
 7. Si la ronche goute ås tchandèles, lu gadjî èst a sa dêrine.
 8. Il èst frîjî coume in tèt d'paye.
 9. Brouyard ki r'monte dès bwès anonce la pluve.
 10. Çu n'èst nin lu tchfô ki gangne l'avon.ne ki la mwindje.
 11. Lu baston tume toudis su l'tchuvô ki satche.
 12. Kan on vut bate in tchin, on trouve toudis in baston.
 13. I n'vôt nin la hôrt pou l' pinde.
 14. Si la gade a d'not dul' parèye, ill' ôrot les pèlakes. (A côsant d'goute).
 15. Sôcler pa l'pluve, ç'èst tchandjî lès nich'tés d'place.
 16. I fôt dja ène grosse hiêbe pou stran.ner in tchfô.
 17. Voyî la spine rukê ène ronche.
 18. C'èst tous bwès d'ôbes.
 19. Pa ké navêt k'vous savèz ça.
 20. Du t'tout près, i vôt mî wêtî èn'oume ki piche k'èn' abateu.
 21. I frot mî d'prinde ène cwâde èt d'kèru la pu bèle hasse du bwès.
 22. T'irès ramper la brouyîre.
 23. Blanc navêt pèlé deus côps.
 24. Ou bwès, i plût deus côps.
 25. Ene putite biêsse a fwêt bin sôver ène grosse.
 26. Vôt mî mèch'ner ku glaner.
 27. Dj'ê glané des bounes suteules.
 28. C'èst dzous l'pwârî k'on ramasse les pwâres.
 29. Ill' nu sé nin la spine ki l'è piké.
 30. Si tu n'ès nin contant s'la tère, monte su èn' ôbe.
 31. Il èst mwindjî lu sètch èt l'vèrt.
 32. Pou fwêre ça, i fôt ôte tchôse ku dul confiture du rhubarbes.
 33. C'èst sèr' coume ène vessoude. (Pume sôvadje)
 34. I n'fôt nin trop d'fleurs dins s'dokèt.
 35. Duner in pwès pou z'awè ène féve.
 36. Tu mwindjrès des scwâsses du boûle.
 37. Pour mi, c'èst des djayes.
 38. I n'fôt nin ène grosse ronche pou l'acrotchî.
 39. T'ès bon pou mwindjî du fûr.
 40. Ill' èst êmabe coume ène uche ki r'clafe, coume in dokète d'chèdrons.
 41. Si t'è må l'vinte, prins ène porète.
 42. Ç'ki lî fôrot, c'èst ène volée du vède supine.
 43. L'ôbe tume du costé k'i pantche.
 44. T'arandjes ça coume des gayes su in baston.
 45. Ça toûn'rèt a keue d'cèrijes.
 46. Ça mèt des hasses usk'i fôt des tchènes.
 47. C'èst dla yôte futée.
 48. C'èst coume les aubussons, l'mèyeu n'vôt rin.
 49. Ostant dner dul confiture a in pourcê.
 50. Lès grives nu mwindjat nin lès pètches d'houssè.
 51. Dj'îrê co ås pwâres avu tès tibias.
 52. Mwindjî les salôdes pal rucinée.
 53. Criyî coume in vinêguî.
 54. Les noûjètes tumat toudis ou çî ki n'sé lès câsser.
 55. S'ill' avot peu des foyes, ill' nu dvot nin aler ou bwès.
 56. Kan on s'acrotche ås spines, on z'i lêche toudis yôk.
 57. Su piker avu ène supine blantche û nware put pwarter pwazon.


Gaston Lucy.  Presse-Annonces Févr.1968.

Rumédes du plantes pou les biêsses.

 1. La rin.ne dès prés, fin'mint hatchîe èt machîe a l'avon.ne û a l'aksèle, guèrit les tchfôs des inflamaçions dul' vèchie.
 2. In cataplasse du djône tère èt d'vinêgue mètu s'la pê des couchèts k'ont l'roudjet, lès guèrit, mês i fôt z'a mète du pus d'in côp.
 3. Kan ène biêsse èst gonflée, on li loye dins la gueuye in dokèt de vèdes dugnêsses trimpées dins du str....
 4. Si ène vatche èst du må du s'nètiyî, on li dène dul grin.ne du lin avu des cosses du féves sètches.
 5. Du l'avon.ne molue ås couchèts lès fwêt dwârmu.
 6. Pou nètiyî a fond les vatches ki v'nat d'vêler, on lzî dune dul tizin.ne du foyes du lôrier-nobe bin grèy.îes.
 7. Pou certin.nes maladies du bistu, on fwêt co bin ène sôrte du cafè avu des grin.nes du gniêsses a ramon. (Sarothame a balais)
 8. On dit ku les tchins èt les tchèts su purdjat zès min.mes avu du vèrt chiendent.
 9. La keue d'ène foye d'èllébore vède, û co mî in fié dul rucinée passée dins l'orèye gôtche d'in couchèt èt k'î d'mère la smwin.ne, lu guèrit du roudjèt,.ou d'bout d'8 djoûs.
 10. Si ène pouye è la pèpie, on li dène du pèrzin èt du l'uile d'olives.
 11. Pou s'rind' a fond mwêsse d'in tchfô, i fôt li d'ner du sètch' toubak a mwindjî.
 12. On dune dul tizin.ne du frambôges û d'frambôjîs ås biêsses ki s'voûdat.
 13. Si ène jumant nu sé pichî, on li dune ène vède porète.
 14. Pou guèri les tchfôs k'ont les gourmes, on fwêt boure dès djon.nes poûsses d'èpicéa, k'on mèt bin tchôdes dins in satch', pis on fôre la tchêsse du tchfô dins l' satch' èt on wête k'i li lêche lontins asséz.
 15. On fwêt parèye avu dul tizin.ne du florins d'fûr.
 16. La grin.ne du lin rulôtche toutes les biêsses.
 17. Les vèdes dugnêsses sont bounes pou les lapins malôdes.
 18. La vèrmine des ojês an cadje avat avu dès baguètes du suzon voûdies du leu miôle.
 19. On djot ku les grin.nes du chôdrûles rutchôfint les pouyes a l'iviêr.
 20. La tizin.ne du vèronique èst boune pour les matrices des tchines.
 21. Si ène jumant èst du må d'pichî, on li fôre ène porète ou c...
 22. La fleûr du bluwèt fwêt des bounes lotions pour les z'oûyes.
 23. Lu pas d'âne èst bon pou l'asse [asthme].


Gaston Lucy.  Presse-Annonces Févr.1968.