Les proverbes wallons de Gaston Lucy.

Les spots då Singlé (3).

O, P


obligåcion I gn è rin ki cousse si tchîr ku les obligåcions.

ocåzion I fåt toudi profiter d' l' ocåzion.

och Duner èn och a in tchin.

och I t' susrè jusk' a l' och.

och On lî è dné èn och a rawyî.

och I gn è bin des tchins pou l' minme och.

och I n' frè nin des vîs och.

och On n' vind pont d' tchår sin-z och.

octôbe Cand octôbe e-st a sa fin, on-z arive al Toussint.

ocuper Tchèkin dèt s' ocuper d' ses afwêres.

ojê Les bèlès plumes fujat l' bê ojê.

ojê Sins-z êles, l' ojê n' sårot voler.

ojê Çu n' è nin pask' i gn è des ojês, k' i fåt awè peû d' samer.

ojê Ptit-z a ptit, l' ojê fwêt s' nike.

ojê Cand les djonnes d' ojê n' ont pu dandjî doul bèkéye, i volat vôye.

ojê Les bèlès plumes fujat l' bê ojê.

ojê C' e-st èn ojê poul tchet.

ojê C' est coume èn ojê s' la brantche.

ojê L' ojê ki vole n' è pont d' mwêsse.

ombrîre Il è peû du sn ombrîre.

oneûr Ou pu yôt placé, a lou l' oneûr.

oneûr On lî frè dpu d' oneûr k' a in vê, on l' atèrrè avu sa pê.

oneûr On pu vî l' oneûr.

opéracion Ça n' è nin vnu pa l' opéråcion dou Sint-Esprit.

ôr Il est tout d' ôr.

ôr Djusse coume l' ôr.

oradje Les oradjes d' après la Sint-Djan sont méchants.

oraye Awè les orayes a bachète, coume les tchins d' tchesse.

oraye Les orayes lî tchantat.

oraye Su fwêre hatchî pa l' oraye.

oraye Enn awè s' l' oraye.

oraye I n' ôt nin du çt oraye la.

oraye Les mérayes ont des orayes.

oraye Ça inture pa ene oraye è ça rèche pa l' ôte.

oraye I rlûve les orayes.

oraye I s' grète les orayes.

ôre I gn è pont d' meyeû choûrd ku l' cî ki n' vut nin ôre.

orémusse Orémusse, c' est pou les puces, Deyo Graciyass, c' est pou les bècâsses.

orémusse I n' è jamwê fini toutes ses orémusses.

oronde Çu n' est nin ene oronde ki fwêt l' prétimp.

ostant Dj' a fros ostant avu m' sårpê.

ôte I n' est nin coume èn ôte.

ôte Dju nn ans vû bin des ôtes.

ougnêsse Il è trop poli k' pou-z esse ougnêsse

ougnon Ça sint l' ougnon.

oûy Il è bon pî boun oûy.

oûy Dju t' piche a l' oûy.

oûy Il è èn oûy ki dit merde a l' ôte.

oûy Awé les oûy pu grands ku l' vinte.

oûy Ça lî crève les oûy.

oûy C' est l' oûy k' i fåt, èt l' bon, di-st i l' bwagne.

oûy Fwêre yåk les oûy clôs.

oûy Dju n' avo nin assez d' mes deûs oûy pou rwêtî.

oûy Dju n' é pont d' oûy padrî.

oûy Risker èn oûy.

oûy Si ses oûy avint yu sté des révolvêrs, i l' årot yu tuwè.

oûy I roûle des oûy coume ene soupe å soret.

oûy I roule des oûy coume in soret må salé.

oûy Tout pou les oûy, èt rin pou l' vinte.

oûy Taper doul poûssîre ås oûy.

ovradje C' est la fin ki courone l' ovradje.

ovradje C' e-st a l' ovradje fwêt k' on wèt l' bon ovrî.

ovradje C' est d' l' ovradje a deûs côps.

ovrî C' e-st a l' ovradje fwêt k' on wèt l' bon ovrî.


P Fwêre in pé dsu.

Påcolet Awè l' Påcolet.

pacyince Il è ene pacyince d' andje.

Påke Cand i fwêt dous å Noyé, i fwêt frèd a Påkes.

Påke Fwês ene dète a payî a Påkes, èt trôvrès l' carème court.

Påke Dju n' m' î fîro nin dpu k' a ene putin ki fwêt ses Påkes.

paket Tchèkin pwatrè s' paket.

paket Lî dner s' paket.

paket tchèkin pwatrè s' paket

paket Lî fwêre su paket

palète Foute al uch coume in str… su ene palète

påmer Påmer d' rire.

Pan'cousse Ça s' trôve atèr Måbeûje èt la Pan'cousse.

panî I fåt lî mète lu panî tout près du s' cu pou-z awè ses crotes.

panse Il est bin s' sa panse.

papî Cand dj' årê des caramels, t' årès l' papî.

papî C' est du bon papî.

papî I n' srè pu mayeûr, i piêde ses papîs.

papion In papion n' fwêt nin l' prétimp.

papiyon Ene oronde nu fwêt nin l' prétimp.

paradi On nu l' pwatrè nin a paradi.

pardon Sin restitucion, pont d' pardon.

pardouner Pètchî catchî e-st a mitan pardouné.

parey I gn è k' les parey ki vicat.

parey I fåt toudi rinde la pareye.

Pari S' i plût, dju frans coume a Pari.

Pari On n' è nin fwêt Pari su in djou.

Pari I fåt fwêre coume a Paris cand i plût.

parint Lu cî k' è d' l' årdjint è des parints; lu cî ki nn è pont è du stron.

parint Il est pu près-parint avu l' ovradje fwête k' avu la cî k' e-st a fwêre.

parint Lu cî ki rpike dou piêrzin, rupike lu pu près d' ses parints.

parint Les parints, c' est nin des tchins.

parint I n' è ni parints ni sîjants.

parintéye Pou l' curé, parintéye égale rinte.

parole C' e-st in molin a paroles.

parole C' e-st ene djin a deûs paroles.

parole La parole vole, mé lu scrît dmère.

pårt Il è ene pårt al lune.

pårt I n' dène nin sa pårt å diâle.

pårt Fåt fwêre la pårt du diâle.

pårt Les grandès bandes fujat les ptitès pårts.

parvunu I gn è rin d' si hagnûle k' in gueûs parvunu.

passé Lu passé nu rvint nin.

passer Lu Bon Diu n' i est jamwê passé.

passer Lu timp k' est passé est voûye.

pate Il è les pates a crotchets.

pate I fwêt pate du vroûl.

pate Grèsser la pate

pate Ene åbe malåde dul pate nu vike nin lontimp.

pate Awè la pate lèdjire

pate Il est dressî su ses pates coume ene guiye.

pate Resse su pates.

pate Ça n' su trôve nin dzou les pates d' in tchvå.

påtêr Il a sét dpu k' sa påtêr.

Patiniye C' est du cafè k' on wêrot Patiniye èt Måvjin a traviêr.

paye Esse su la paye.

paye Côper la paye a deûs.

payi Tchèke payi, tchèke môde.

payî Çu n' est nin l' tout d' achter, i fåt payî.

payî Lu bon paye pou l' mwê.

payî I paye pou èn ôte.

payî I fåt k' tout s' paye.

payî Payèz èt v' sroz considèré.

payî I mul payrè.

payî Payî les pots câssés.

payî On srè payî sîjant s' travay.

I n' a pwatrè nin vète pê.

I n' fåt jamwês vinde la pê d' l' oûrse s' i n' è nin tuwé.

I pelrot in pû pou-z awè la pê.

pèchî Ostant pèchî su ene rotche.

pèchon La såce våt mî ku l' pèchon.

pèchon Esse coume lu pèchon a l' êwe.

pèchon Ça arive coume dou pèchon a carème.

pèchon Ureûs coume in pèchon su in tas d' pîres.

pèchon I chipe coume du pèchon.

pèchon Esse coume lu pèchon a l' êwe.

pèchon C' est malåjî d' neyî l' pèchon.

pèchon Dj' arva avu çku dj' ê hapé d' pèchons.

pèchon Les gros pèchons mwindjat les ptits, mé les ptits fjat pa des côps bizer les gros.

pêle Awè la pêle å cu.

pêle Lu cî ki tint la cawe doul pêle la fwêt toûner payusk' i vut.

pèlé I gn avot twas pèlès èt in tondu.

pèler Dj' ans ene pème a pèler assanne.

pème On n' årè nin ene boune pème su in vessoûdî.

pème Dj' ans ene pème a pèler assanne.

pènéye Nu prind pont d' pènéye s' tu n' vus nin stiêrni.

pére I vôrot aprinde su pére a fwêre des afants.

pére C' est s' pére tout scratchî.

Pérou I comptot trover l' Pérou.

personne C' est personne.

perzin Lu cî ki rpike du perzin, rpike lu pu près d' ses parints.

pètadje C' est des petadjes du leû.

pètchî Pètchî catchî è-st a mitan pardouné.

pètchî Lî dire les set pètchîs mortels.

pètchî I pèze ostant d' kilos sin ses pètchîs.

pètchî Lu cî ki tint bon l' satch, fwêt ostant d' pètchîs ku l' cî ki met ddin.

pètchî A tout pètchî, mizèricôr.

pètèle Ça lî vint coume les pètèles ou cu d' ene gade.

pèter I n' fåt nin volu pèter pu yôt ku s' cu.

pèter I pètrè û i dirè poucwè.

pètrole Foute dul pètrole sul feû.

peû La peûr n' èvite nin l' dandjî.

peû Lu cî k' est peû des foyes n' è nin dandjî d' aler ou bwès.

I dène des côps d' pî ou francès.

Awèr in pî a l' ètriyî.

C' est les dêrins côps d' pî doul biêsse.

Il è bon pî boun ouy.

I lî fwêt des pîs d' couchet.

I l' è rwêtî des pîs al tiêsse.

Nu sawè su ké pî dansî.

A djonds pîs.

S' lêchî router sul pî.

Si on lî dène lu pî, i prêrè la djambe.

I n' su moutche nin dou pî.

Nu met jamwê a tes pîs cè ku t' tins al mwin.

Fwêre du ses pîs èt d' ses mwins.

Tunu l' Bon Diu pås pîs.

Ou pî a l' lète.

L côp d' pî d' ene jumant nu cwache jamwê l' roncin.

Mète kékin ou pî dou mèr.

Mète in pî s' la gwadje.

I n' sét su ké pî dansî.

Awè in pî dins tère.

Su moker d' kékin a pî èt a vwature.

Il è ene bèle supine fû dou pî.

piam-piam I va piam-piam.

pîce Il est rfwêt d' viyès pîces.

pîce Mete la pîce a costé dou trô.

pîce Il è toudi la pîce pou mète ou trô.

pîce Esse ås pîces.

pîce Våt mî des pîces ku des trôs.

pîce Il è tapè ene pîce du mounôye a l' êr.

pîce Trouver ene pîce pou mète ou trô.

pîce Fwêre des pîces a kékin.

pîce C' est ene boune pîce.

picète On nul toutchrot nin avu des picètes.

pichî Dju t' piche a l' oûy.

pichî Lêchans pichî l' mouton.

pichî C' est nin lou k' è pichî Mûze.

pichî Çu coumére la è pichî a l' êr.

pichî I n' fåt jamwê pichî a l' êr.

pichî I va fwêre pichî les pouyes.

pichî I n' fåt jamwê pichî conte lu vint.

pichî I n' fåt jamwê pichî a l' êr.

pidjon I n' fåt nin awè peû des pidjons, i fåt samer.

piêde I n' fåt rin lêchî piêde.

piêde L cî ki piêde nu sårot rire.

piêde On n' dirot k' i n' è ni piêrdu ni gangnî.

piêde Yink du piêrdu, dîj du rtrôvés.

piêde I n' fåt rin lêchi piêde.

piêde Çu k' est rmètu n' est nin piêrdu.

piêde On n' dirot k' i n' è ni piêrdu ni gangnî.

piêrdu Tchanter coume in piêrdu.

piêrzin Lu cî ki rpike dou piêrzin rupike su pu près parint.

pike Ça est salé coume doul pike.

piker Pusk' i pikot, pusk' i courot.

piket C' est coume in piket d' cwane.

piket On hosse tant in piket k' on l' råye.

piket On n' råye nin tous les pikets k' on hosse.

pinde Ça t' pind å nez.

pinde On n' sét nin çki lî pind å nez.

pinde Il è la lingue bin pinduwe.

pinde I la lêche pinde.

pindu I n' fåt nin cåzer d' cwade dins la måjon d' in pindu.

pindu Dju n' su nin pindu a in clå.

pindu Il î est toudi pindu.

pindu Il è ene tchance du pindu.

pindue Çu waléye la est pinduwe.

pinson Il est guéy coume in pinson.

pire I n' trôvrot nin ene pîre moyéye a l' êwe.

pire La pîre ki rôle nu ramasse pont d' moussirês.

pire Taper la pîre a kékin.

pire Les pîres sont dères partout.

pire Est c' des pîres û du mwartî ?

pîre I fårot bin l' passer al pîre a pourcê.

pîre Djaler a pîre finde.

pîre Il è peû k' les pîres nu l' chicanache.

pîre Taper des pîres dins s' courti.

pistolet C' est in drole du pistolet.

pîwitche Lu cî ki n' è pont mwindjî d' tchår du pîwitche n' è pont mwindjî d' bon boket.

place Lu cî ki kite sa place la piêde.

placer Placer des sous a fonds piêrdu.

plan Lêchî an plan.

plat Mète les pis dins l' plat.

plêder On-z est sadje a ruvnant d' plêder.

pleji I fwêt dèrer l' plêji.

plêji Tchèkin prind s' plêji ûsk' i l' trôve.

plêre Rin n' plêt d' yink k' on duswête.

plêre S' i plê-st a Diu.

plêye I lètchrè ses plêyes.

pli I nn è pris l' pli.

pli Våt mî fwêre in pli, k' d' esse doube couye.

pli Les mwê plis s' purnat vite.

ployî I våt co mî ployî k' câsser.

plumadje C' est l' bê plumadje ki fwêt l' bê ojê.

plume C' est la bèle plume ki fwêt l' bê ojê.

plume Lèdjîre coume ene plume.

plume Il è bin dandjî d' toutes ses plumes pou voler.

plume Il î lêchrè des plumes.

plumer Su fwêre plumer.

plumer I fåt sawè plumer la pouye sin la fwêre criyî.

plûre Cand i plût, c' est d' l' êwe ki tume.

plûre Dju frans coume a Paris, dju lêchrans plûre.

plûre Cand i plût sul curé, i tume des goutes sul mårlî.

plûre Cand i plût ou mwès d' mêy, i plût des pîces du 5 francs.

plûre Il è bin plû dins sa scûle.

plûre Cand i plûrot co des viyes fames.

plûre S' i plût dju frans coume a Paris, dju nous metrans al cwète.

plûre Ou bwès, i plût deûs côps.

plûve Plûve duvant la St-djan est boune; après la St-Djan, ille est mwêje.

plûve Ene pitite plûve abat in grand vant.

plûve On sint toudi dou costè k' la plûve vint.

plûve I fwêt la plûve èt l' bê timp.

plûve Après la plûve, lu bon timp.

plûve On sint toudi du costé k' la plûve vint.

plûve La plûve, c' est dou timp dou Bon Diu.

poli Il è trop poli k' pou-z esse ougnêsse.

poli Il est poli coume ene brike coumaye.

politesse I n' è vû k' la covête du lîve du politesse.

polu Lu cî k' è in bon mustî n' put må.

polu Pu-må è tumé a l' êwe.

polu Volu èt polu, c' est deûs.

polu Bin souvint c' est l' cî ki put l' pu ki trôve pu fwârt ku lou.

polu I n' a put rin

pompon A lou l' pompon.

ponne Il årè deûs ponnes.

ponne Ça n' a våt nin la ponne.

ponne I n' è nin tchitche dul ponne des ôtes.

ponne On counut ses ponnes, mé on n' counut nin les cîes des ôtes.

ponne Cand on counut les ponnes des ôtes on-z è co contint des sinnes.

ponne Lu cî ki wèt ses vonnes wèt ses ponnes.

ponre Çu n' est nin pou ponre, c' est pou couver

pont I n' pu må d' awè in pont d' costé.

porète I lî è rcôpè les porètes.

porète Vert coume porète.

porète Dène lî ene porete, il è må l' vinte.

pot Biesse coume in pot.

pot Chourd coume in pot.

pot Payî les pots câssès.

pot Tout pot truve sa coviête.

pot C' est l' pot d' tère suconte dou pot d' fiêr.

pot Couniche lu fond dou pot.

pot Chumer l' pot.

pot On fwêt bin ene boune soupe dins in vî pot.

pot Toûner åtoû dou pot.

pot Tout pot trôve sa coviête.

pot I tint l' pot drèt.

potche Il è des sous tchåfés a blanc, i lî brûlat la potche.

potche I counut ça coume sa potche.

potche I fåt sèrer s' pougn dins sa potche.

potéye Il è mètu s' grin d' sé dins la potéye.

pou L' cî ki n' est nin pour mi est conte mi.

pouf Si on n' fujot pont d' poufs, on n' s' î rtrôvrot nin.

pougn I fåt souvint sèrer s' pougn dins sa potche.

pourcê Il è coume lu pourcê Sint Antwane, i va d' èn uch a l' ôte.

pourcê Cand les pourcês sont sôs, les navês sont sèrs.

pourcê Våt mî esse pwartchi k' pourcê.

pourcê Pu d' må pu d' mérite, pu d' pourcê pu d' tripes.

pourmonner Dju m' pourmonne dins mes bwès.

pousse C' est d' lî tâter l' pousse.

poûsser I n' va nin pu lon k' on nu l' poûsse.

poûssîre Taper doul poûssîre ås oûy.

pouye Ça vint d' pouye, èbin, ça grète.

pouye Cand les pouyes åront des dints.

pouye C' e-st ene pouye moyéye.

pouye Les pouyes pounat pou betch.

pouye Tuwer la pouye sin la fwêre criyî.

pouye Sèrieûs coume ene pouye ki piche.

pouye C' est malåjî d' apêtchî ene pouye du piêde ses ûs.

pouye I monnrot bin les pouyes pichî.

pouye Enè pouye ki pond sn û tous les djous, c' e-st ene boune pouye.

pouye Cand les coks sont låtchîs, i fåt wårder les pouyes.

pouye Les pouyes a sont lîtéyes.

pouyon Ça tounrè co a cu d' pouyon.

pôve Pôve coume in rat d' èglîje.

pôve Cand deûs pôves su mariat, on dit k' la fwin è marié la sè.

pôvurté Pôvurtè n' est nin vice.

poy Il è coume Judas, il è l' poy rousse.

pôzer Pôzer cink è rtunu chî.

prècåcion Deûs prècåcions valat mî k' ene.

prècåcion Prinde dutrop d' précåcions, ça n' våt rin.

prèmî Tire lu prèmî du satch, tire lu dêrin, c' est tous les minmes !

prèmî I gn è ku l' prèmî pas ki cousse.

près A ça près.

près L cî ki rpike du piêrzin, rupike su pu près parint.

presser Les fôs vont toudi eyû k' ça presse.

prètchî Prètchî dins l' dèzêrt.

prètchî Gn è pont d' avance du prètchî l' cî ki n' vut nin atinde.

prétimp Çu n' est nin ene oronde ki fwêt l' prétimp.

prétimp Çu n' est nin in papion ki fwêt l' prétimp.

prèvni Våt mî prèvni k' d' esse prèvnu.

prîjon Il est agrèyåle coume ene uch du prîjon.

prîjon Il est guéy coume ene pwate du prîjon.

prinde I n' l' è nin pris a riant.

prinde Çu k' est bon a prinde est bon a rinde.

prinde Lu cî ki prind s' vind.

prinde C' e-st a prinde û a lêchî.

prinne I n' est nin la pou des prinnes.

prinne Çu n' est nin pou des prinnes.

pris Dju l' rind poul pris k' i m' cousse.

priyî On n' priye k' les sints.

priyî Travayî, c' est priyî.

procès Souvint cand l' procès est fini, les deus pidjons sont plumés.

promète Çu k' on promet, on l' dèt.

promète Promète èt tnu, c' est deûs.

promète Promète, c' est dvu.

promèteû C' e-st in promèteu d' bons djous.

prope Prope a rin èt bon a tout.

prope I nn è fwêt des beles, des propes

propôzer L' oume propôze èt l' Bon Diu dispôze.

prouver Souvint l' cî ki prouve trop n' prouve rin.

Prûsse Travayî pou les couyes å rwa d' Prûsse.

pruster Camarade cand on prusse, innmi cand i fåt rinde.

pruster Si t' vus awè èn innmi, prusse des sous.

pruster In prusté pou in rindu.

pruster C' est pruster a fond piêrdu cand on prusse a èn ingrat.

ptit Si t' es ptit, fwês coume les ptits.

ptit Les gros pêchons mwindjat les ptits. Mês les ptits fjat pa des côps bizer les gros.

pu Pu çk' on-z è, pu çk' on vut awè.

pu Pu çku l' bouk sint, pu çku les gades lu rkèrat.

C' est toudi l' mêgue pû ki hagne lu pu fwârt.

In pû feré a glace nu sårot monter dsu.

Lu cî k' è des pûs è des lintes.

Il årè des pûs coume des scrabotes.

I vike coume les pûs sul dos d' in tchin.

I striye in pû pou-z awè l' ansine, i l' tond pou-z awè la linne, èt i l' pèle pou-z awè la pê.

puant Il est témin puant k' i frot rculer ene pourcession a 40 mètes conte lu vant.

puces Lu cî ki coûtche avu les tchins ramasse des puces.

pupont Cand i gn è pupont, i gn è co.

purer I n' è jamwê tout purè ses pwès.

putin Dju n' m' î fîro nin dpu k' a ene putin ki fwêt ses Påkes.

pwâre I fåt cwède la pwâre cand ille est meûre.

pwâre Wårder ene pwâre pou la sè.

pwârî Fwêre lu hôt pwârî.

pwartchî Våt mî esse pwartchî k' pourcê.

pwarter I nu l' pwatrè nin a paradi.

pwarter Tchèkin pwatrè s' paket.

pwarter Pwarter d' l' êwe ou bî.

pwarter Ostant trinner ku d' pwarter.

pwarter Tchèkin mousture cè ki pwate.

pwarter Tchèkin pwate sa crwas.

pwate Il est guéy coume ene pwate du prîjon.

pwêre C' est ene ôte pwêre du mantches.

pwêre C' est la pwêre du Badjimont.

pwès On n' dirot k' on-z è sté a ses pwès.

pwès I compte les pwès dins sa soupe.

pwès I lî tint les pwès tchôds.

pwès Duner in pwès pou rawè ene féve.

pwin C' est dul galète parèye å pwin.

pwin Ku c' boket d' pwin la m' siêve du pwazon.

pwin I n' våt nin l' pwin k' i mwindje.

pwin Il è mwindjî s' blanc pwin duvant s' nwâr.

pwin Ça s' vind coume des ptits pwins.

 


 (Back Menu proverbes Gaston Lucy) Pådje minrece des spots då Singlé.

(Back homepage) Alans rzè al mwaisse-pådje

(Back textes sud-wallons) Alans rza sul pådje des scrîjadjes a walon del Basse-Årdène

 (Back page de Gaston Lucy) Alans rza sul pådje dou Singlé